Kultūras radošo industriju politika inovatīvai reģionālajai attīstībai

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
09.02.2016
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI01511
Projekta nosaukums:
Kultūras radošo industriju politika inovatīvai reģionālajai attīstībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CRE:HUB
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1243762.9
Kopējais projekta budžets, EUR:
1484484
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta vadošais partneris ir Itālijas Bazilikatas reģiona administrācija, kas jau vairākus gadus aktīvi darbojas kultūras un radošo industriju (KRI) jomā. Projekta ideja radusies, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas sociālajā, kultūras un tehnoloģiju jomās, kas pieprasa jaunus kultūras produktus un jaunas izklaides formas. Pateicoties šīm izmaiņām, attīstījušās jaunas industrijas, bet tradicionālās nozares mēģina veikt izmaiņas. KRI jomā nodarbinātība ir augusi straujāk nekā reģionālajā darba tirgū kopumā. Tomēr jāatzīst, ka visi uzņēmēji sastopas ar izaicinājumiem biznesa attīstībai, internacionalizācijai un finanšu pieejamībai, taču KRI uzņēmumiem tie ir īpaši lieli (KRI uzņēmumi tiek uzskatīti par riskantākiem investīcijām u.c.). Kultūras un radošās industrijas pārstāv MVU ar augstu inovācijas līmeni un to attīstības veicināšana var efektīvi paaugstināt reģionālo konkurētspēju un radīt jaunas darba vietas. Saskaņā ar Viedajām stratēģijām (RIS3) vairāku partneru valstīs KRI ir atzītas par stratēģiskas attīstības sektoru. Tomēr, neskatoties uz dinamisko un inovatīvo darbības jomu, KRI uzņēmumiem ir sarežģīti saņemt kredītus, tiem trūkst resursu konkurētspējas paaugstināšanai globālajā tirgū, efektīvu partnerību veidošanai un eksportspējas stiprināšanai. Projekta "CRE:HUB" vispārējais mērķis ir uzlabot valstu politiku jaunu MVU veidošanai un attīstībai radošo industriju sektorā, izmantojot iespēju veikt pieredzes apmaiņu starp partneriem ar atšķirīgu pieredzi KRI jomā. Projekta rezultātā plānots uzlabot politikas instrumentus un to vadību (veids, kādā tiek organizēti uzaicinājumi projektu pieteikumiem, projektu izvērtēšana, reģionālo politikas instrumentu koordinācija reģionālā/starpreģionālā līmenī, uzraudzīšanas metodoloģija u.c.). Izmaiņas politikas līmenī nepieciešamas, lai nodrošinātu specifiskas KRI vajadzības (partnerības veidošana, sadarbība ar ražošanas nozarēm, internacionalizācija, uzņēmējdarbības kapacitāte, kredītu pieejamība, u.c.). Projekta plānotie rezultāti paredz KRI reģionālo/SVID analīzi; reģionālās pieredzes un labo prakšu analīzi; ceļveža izstrādi labo prakšu pārņemšanai; politikas veidotāju un KRI jomas tirgus dalībnieku sanāksmes; nacionālās/reģionālās politikas sistēmas izvērtēšanu; kopīgas KRI uzraudzības sistēmas izveidi, politikas rekomendācijas un rīcības plānu, starptautiska līmeņa sanāksmes un konferences.
Projekts uzsākts:
01.04.2016
Projekts pabeigts:
31.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas135341.2523883.75159225
IesaistītaisAutonomous Region Friuli Venezia GiuliaItālija.N/A19876435076233840
IesaistītaisRegional Development Agency CentruRumānija.N/A12671822362149080
IesaistītaisCentral Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.Ungārija.N/A120669.421294.6141964
IesaistītaisCulture Tourism and Institutional relation department of the Government of NavarraSpānija.N/A140636.7524818.25165455
IesaistītaisRegional Development Agency of the Ljubljana Urban RegionSlovēnija.N/A153412.2527072.75180485
IesaistītaisAssociation for the Development of IST Técnico LisbonPortugāle.N/A135363.7545121.25180485