Baltic Urban Lab - Integrētas plānošanas un partnerības modelis degradēto teritoriju atjaunošanai

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (e) veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsē¬tas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB77
Projekta nosaukums:
Baltic Urban Lab - Integrētas plānošanas un partnerības modelis degradēto teritoriju atjaunošanai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Baltic Urban Lab
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1697127.58
Kopējais projekta budžets, EUR:
2200242.22
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta Baltic Urban Lab mērķis ir uzlabot pilsētu plānošanu, izstrādājot un pārbaudot jaunus integrētus modeļus degradēto teritoriju reģenerācijai. Projekts risina jautājumus, kas saistīti ar arvien pieaugošo nepieciešamību veidot pievilcīgas, augstvērtīgas un ilgtspējīgas pilsētu teritorijas, kas ir kopīgs izaicinājums visām Centrālā Baltijas pilsētām. Projekts nosaka un veicina jau esošo labo praksi par degradēto teritoriju revitalizāciju un veicina pieredzes apmaiņu starp plānotājiem un ekspertiem Centrālā Baltijas jūras reģionā. Četrās projekta partnervalstu pilsētās izvēlētajās degradētajās teriotorijās tiek izstrādāti un pārbaudīti jauni plānošanas rīki un modeļi, kas veicina integrētu pārvaldību un savstarpēji radošu pilsētplānošanu. Projekta mērķu iekļaujošai pilsētplānošanai sasniegšanai, lai izveidotu augstas kvalitātes dzīves un darba vidi, tiks sekmēta dažādu sabiedrības grupu, tostarp iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, zemes īpašnieku, izpildītāju, uzņēmumu un citu ieinteresēto pušu līdzdalība plānošanas procesā, maksimāli izmantojot zināšanas un dažādo pušu resursus. Projekta laikā četras pilsētas izveidos integrēšanas plānus un attīstības stratēģijas izvēlētajām degradētajām teritorijām, radot bāzi attīstības projektiem un labākai degradēto teritoriju izmantošanai. Tāpat projekts nodrošina palielinātu informētību par esošo labo praksi un risinājumiem labākai pilsētu degradēto teritoriju pārvaldībai. Projekts sniegs rezultātu efektīvākai mijiedarbībai un sadarbībai starp pilsētām, zemes īpašniekiem, īstenotājiem un citiem attiecīgo nozaru pilsētu attīstības procesā iesaistītajiem partnerpisētās un Centrālā Baltijas reģionā.
Projekts uzsākts:
01.10.2015
Projekts pabeigts:
31.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUnion of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission C/O City of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisRīgas domes Pilsētas attīstības departamentsLatvijaRīgas194567.4534335.43228902.88
IesaistītaisNordregioZviedrija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisTallinn Urban Planning departmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisCity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisNorkepingas pašvaldībaZviedrija.N/A000