Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem lauku inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
09.02.2016
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI00241
Projekta nosaukums:
Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem lauku inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
INNOGROW
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1302146.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
1574322
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mazā un vidējā uzņēmējdarbība lauku reģionos bieži vien ir izaicinājumu pilna, un ārpus pilsētām ir sarežģīti adaptēt modernus biznesa modeļus, kas ļautu palielināt šo uzņēmumu konkurētspēju. Projektā paredzēts ne vien ieviest mūsdienīgas politikas nostādnes, bet arī integrēt jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus, tā sekmējot inovatīvu produktu attīstību. Projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” paredzēts sniegt atbalstu tieši šim sektoram, atbalstot esošo uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat INNOGROW partneri veicinās dialogu starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos. Pārņemot un daloties pieredzē ar partneru reģioniem, tiks izstrādāts rīcības plāns, kurš ietvers risinājumus jaunu tehnoloģiju un biznesa modeļu izstrādei, kuri tiks iestrādāti reģionālajos politikas dokumentos, tādējādi sekmējot izaugsmi un konkurētspēju uzņēmējdarbībā laukos. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tesālijas reģiona administrācija, un aktivitātes īstenos arī partneri Bulgārijā, Čehijā, Itālijā, Latvijā, Lielbritānijā, Slovēnijā un Ungārijā. INNOGROW tiks īstenots divos posmos. Pirmā kārta tiks ieviesta līdz 2019. gadam, kad uzsvars tiks likts uz reģionālās politikas pamatnostādņu attīstību, jaunu produktu tehnoloģiju integrēšanu un inovatīvu produktu attīstību. Otrajā kārtā - līdz 2021. gadam - veiktie uzlabojumi tiks pārbaudīti praksē. INNOGROW partneru loma projekta otrajā fāzē galvenokārt būs projekta laikā ieviesto rezultātu monitoringā un testēšana dažādām mērķgrupām, kā arī pieredzes apmaiņā ar dažādām Eiropas institūcijām.
Projekts uzsākts:
01.04.2016
Projekts pabeigts:
31.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales11046619494129960
IesaistītaisLombardy Foundation for the Environment, FLAItālija.N/A138339.7546113.25184453
IesaistītaisStara Zagora Regional Economic Development AgencyBulgārija.N/A127492.3522498.65149991
IesaistītaisRegional Development Agency of the Pardubice RegionČehija.N/A129891.0522921.95152813
IesaistītaisChamber of Commerce of MoliseItālija.N/A15344227078180520
IesaistītaisRegional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d., KranjSlovēnija.N/A131864.2543954.75175819
IesaistītaisPannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-profit Ltd.Ungārija.N/A147355.1526003.85173359