Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paausgstināšai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
09.02.2016
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI00088
Projekta nosaukums:
Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paausgstināšai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SKILLS+
Kopējais projekta partneru skaits:
12
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1781164
Kopējais projekta budžets, EUR:
2462052
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta būtība ir digitālās plaisas mazināšana, kas izveidojusies starp pilsētas un lauku reģionu MVU aktivitātēm un samazinājusi konkurētspēju digitālajā tirgū. Vienlaikus MVU lauku reģionos trūkst atbalsta instrumentu un informācijas par IKT iespējām un to integrāciju uzņēmumu darbībā, darba kvalitātes uzlabošanai. Lai veicinātu IKT integrāciju MVU, šodienas programmu piedāvājums bieži vien nespēj pārvarēt šo digitālo plaisu, jo tās ir paredzētas īstenošanai valsts līmenī, bet nav iezīmētas tam atbilstošas specifiskās vajadzības MVU lauku teritorijās. Projekta mērķis ir veicināt IKT izmantošanu mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) reģionos, kā arī valsts iestāžu darbā un konkurētspējas uzlabošanā. Tāpat projekta mērķis ir 1) veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, mudinot IKT rīku pielietošanu un integrāciju ikdienas privātajā biznesā, paredzot pilnīgu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā digitālajā tirgū; 2) optimizēt politikas instrumentus, piešķirot lielāku prioritāti īpašajām vajadzībām lauku apvidos, vai ierosinot bezmaksas pasākumus, lai palielinātu daļu pieejamā finansējuma un lietotu to lauku reģionu labā. Projekta rezultāts: izstrādāts un apstiprināts SKILLS+ Rīcības plāns. Pirms plānu apstiprināšanas tiks īstenots starpreģionālais mācību process, kas ietvers trīs kapacitātes paaugstināšanas seminārus un visu 11 valstu/reģionu izvērtēšanu ar ekspertu dalību, lai identificētu labākās prakses un efektīvākos politikas risinājumus. Šajā procesā tiks atbalstīta projekta partneru un iesaistīto tirgus dalībnieku IKT kapacitāte un MVU vajadzības. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs 3 gadus (04/2016-03/2019) bet otrā - ieviešanas fāze ilgs 2 gadus (04/2019- 03/2021). Projekta īstenošanā kā padomdevējs, piedalās arī Latvijas Universitāte.
Projekts uzsākts:
01.04.2016
Projekts pabeigts:
31.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLatvijaRīgas125683.5522179.45147863
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas125991.2522233.75148225
IesaistītaisKainuun Etu ltdSomija.N/A231901.2540923.75272825
IesaistītaisManaging Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia RegionGrieķija.N/A167676.129589.9197266
IesaistītaisMalopolska Regional Development AgencyPolija.N/A119314.521055.5140370
IesaistītaisSør-Trøndelag County AuthorityNorvēģija.N/A176500176500353000
IesaistītaisZadar County Rural Development AgencyHorvātija.N/A103702.5518300.45122003
IesaistītaisBulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI)Bulgārija.N/A86476.528825.5115302
IesaistītaisCastilla y Leon Regional Government - Regional Ministry for Culture and TourismSpānija.N/A181891.532098.5213990
IesaistītaisPannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-profit Ltd.Ungārija.N/A128954.3522756.65151711
IesaistītaisTechnical University of OstravaČehija.N/A120276.721225.3141502