Dzīvojam ar kultūras mantojumu (Living with Cultural Heritage)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB55
Projekta nosaukums:
Dzīvojam ar kultūras mantojumu (Living with Cultural Heritage)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
LiviHeri
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
467778.15
Kopējais projekta budžets, EUR:
593073
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis LiviHeri ir mācīt kā uzturēt un lolot vēsturisko pilsētu, kā tajā dzīvot, vienlaikus saglabājot tai raksturīgo vidi un apdzīvotību. Projekts balstās uz kopīgām interesēm, pamatojoties uz līdzīgā un atšķirīgā apzināšanu iesaistītajās pilsētās Raumā (Somija), Visbijā (Zviedrija), Kuldīgā un Aizputē (Latvija). Projekts attīsta vienotas tematikas tūrisma objektus, balstoties uz kultūras un dabas resursiem, kā arī tematiski un periodiski kopīgus tūrisma produktus. Iesaistītās pilsētas sociālajos medijos veidos kopīgas komunikācijas platformas , kas vērstas uz kopīgām veicinošām aktivitātēm, kopīgo pieredzi un uz iedzīvotājiem vērstām inovācijām. Aktivitātes tiks veiktas, izmantojot kopīgu salīdzinošo vizīšu mācību procesu, vietējās aktivitātes un pieredzes pārnesi par vietējo prasmēm un zināšanām, ejot roku pa rokā praktiskās apmācībās, kā arī digitāli sociālajos medijos. Projekta rezultātā tiks izveidotas trīs jaunas kopīga tūrisma paketes, divi jauni tūrisma objekti un trīs jaunas atpazīstamības un reklāmas paketes.„LiviHeri” ietvaros iecerēts organizēt praktiskas un teorētiskas restaurācijas darbnīcas, radot izcilus restaurācijas piemērus un attīstot kultūrtūrisma objektus Kuldīgas vecpilsētā. Ēkā Baznīcas ielā 30 tiks izveidotas jaunas, daudz plašākas telpas restaurācijas centram, kurā bez darbnīcām iekārtos arī izstāžu telpu ar mācību klasi,ēkai Baznīcas ielā 17 salabos ielas koka apšuvuma fasādi, novērsīs mūru deformāciju un atjaunos īpašo polihromo krāsojumu pagalma fasādēm. Tāpat projekta ietvaros plānots ieviest jaunus tūrisma pakalpojumus „Kafijas tase” un „Dārgumu medības”.
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
30.11.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRaumas pilsētaSomija.N/A000
IesaistītaisKuldīgas novada pašvaldībaLatvijaKurzemes17935031650211000
IesaistītaisStarpnozaru mākslas grupa SERDELatvijaRīgas15923.92810.118734
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisGotland RegionZviedrija.N/A000