Centrālās Baltijas IKT - Eksporta Meta-klāsters (Central Baltic ICT - Export Meta Cluster)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB133
Projekta nosaukums:
Centrālās Baltijas IKT - Eksporta Meta-klāsters (Central Baltic ICT - Export Meta Cluster)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ICT Meta Cluster
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1814790.09
Kopējais projekta budžets, EUR:
2320878.53
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Centrālā Baltijas jūras reģiona valstu IKT MVU atrodas izaicinājuma situācijā, jo ļoti maza izmēra bargi konkurēja iekšzemes tirgi rada iekļūšanas nepieciešamību jaunos tirgos. Kopīgiem spēkiem būs iespējams nest zīmolu, pievienoties un kopīgi izmantot pieejamos resursus tirgus pētījumiem un tirgus veicināšanai, kā arī izveidot izmantojamu pamatni tālākai uzņēmumu paplašināšanai jaunajos tirgos. Projekta ICT Meta Cluster mērķis ir izveidot pilnīgu vērtību kopumu, kas piedāvātu 400 Igaunijas, Latvijas un Zviedrijas IKT uzņēmumu resursus, lai sniegtu tiem iespēju uzsākt savu produktu un pakalpojumu pārdošanu jaunos tirgos, paplašināt pārdošanas apjomus katram savā valstī un reģionā, un visbeidzot sagatavoties tālākai uzņēmējdarbības paplašināšanai. Līdz projekta beigām, projekts IKT Meta Clusterbūs apstiprinājis ekosistēmas izveidi un turpmāko uzņēmējdarbības paplašināšanu jaunos tirgos. Iesaistītajiem MVU ir pieejama un pazīstama mērķa tirgu eksporta analīze, tie ir saņēmuši savu produktu izvērtējumu mērķa tirgos, ja nepieciešams, ir pielāgojuši savus produktus un pakalpojumus mērķa tirgiem, kā arī saņemuši informatīvo atbalstu par eksporta / importa noteikumiem. Visbeidzot, ir panākti vismaz deviņi pārdošanas darījumi mērķa tirgos .
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisFiber Optic Valley ABZviedrija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris/Demola LatvijaLatvijaRīgas299931.7852929.14352860.92
IesaistītaisAcreo Swedish ICT ABZviedrija.N/A000
IesaistītaisEstonia ICT ClusterIgaunija.N/A000