Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūri

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
09.02.2016
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana
Projekta Nr.:
PGI00057
Projekta nosaukums:
Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūri
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CHRISTA
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1506008.75
Kopējais projekta budžets, EUR:
1771775
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Kultūras un dabas mantojums ir neatņemama un nozīmīga katras valsts, reģiona vai galamērķa daļa. Ir svarīgi apzināt un izprast tā nozīmi vietējās pašvaldības, reģiona, valsts, kā arī Eiropas līmenī, uzsverot tieši kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī veicināt ilgtspējīga un atbildīga tūrisma attīstību. Izmantojot starpreģionālās sadarbības iespējas, būtiski ir īstenot efektīvu un inovatīvu politiku, lai vērstu vēl lielāku uzmanību kultūras mantojuma aizsardzībai. CHRISTA Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Projekta mērķis is aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.Turpmāko četru gadu laikā, projekta partneri strādās, lai uzlabotu vietējās / reģionālās attīstības stratēģijas un rīcības plānus (Action Plans), saskaņā ar ES politikas un Eiropa 2020 mērķiem, deviņos galamērķu reģionos. Izstrādātie plāni ir CHRISTA projekta viens no galvenajiem paredzamajiem rezultātiem un galvenie labuma guvēji ir dažādas vietējas (kā, piemēram, novadu pašvaldības), reģionālās institūcijas un citas ieinteresētās puses.Projektā plāno iesaistīties Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Strenču novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, kā arī Smiltenes tehnikums un Turaidas muzejrezervāts. Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāts Kultūras tūrisma Rīcība plāns tā īstenošanai un ieviešanai Vidzemē. Sadarbības partneriem būs iespēja piedalīties projekta starptautiskajos pasākumos, kas veltīti dažādām kultūras tūrisma tēmām. Tiks organizēti vietējie semināri, kuru ietvaros tiks diskutēts par kultūras tūrismu saistītām tēmām, dažādām problēmām un to risinājumiem, kā arī Vidzemē organizēts viens no starptautiskajiem darba semināriem ar praktiskām vizītēm u.c. aktivitātes.
Projekts uzsākts:
01.04.2016
Projekts pabeigts:
31.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisVidzemes Tūrisma asociācijaLatvijaVidzemes131112.523137.5154250
IesaistītaisVeneto RegionItālija.N/A143630.4525346.55168977
IesaistītaisRegion of Central MacedoniaGrieķija.N/A14237525125167500
IesaistītaisRegion Västra GötalandZviedrija.N/A147606.7526048.25173655
IesaistītaisCounty Council of GranadaSpānija.N/A143167.225264.8168432
IesaistītaisSibiu County Tourism AssociationRumānija.N/A136745.4524131.55160877
IesaistītaisBurgasBulgārija.N/A97367.517182.5114550
IesaistītaisIntermunicipal Community of AvePortugāle.N/A144291.7525463.25169755