Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB66
Projekta nosaukums:
Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CB2East
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
711642.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
909065.33
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta CB2East mērķis ir stiprināt Centrālās Baltijas jūras reģiona ekonomisko konkurētspēju, radot komerciāli mērķētas atklātas inovāciju platformas starp Latviju un Somiju. Prioritārās jomas ir ilgtspējīgas ekoefektivitātes un ūdens ekspertīzes risinājumi ziemeļrietumu Krievijas un Vidusāzijas vajadzībām. Abi reģioni ir parādījuši ievērojamu tirgus potenciālu Somijas un Latvijas MVUzņēmumiem, bet kritiskās masas un dažu spēju trūkums ir bijis šķērslis veiksmīgai komerciālai iekļūšanai tirgos. CB2East, pamatojoties uz problēmas risināšanu un viedo specializāciju pieeju, katalizē klasteru transnacionālo sadarbību inovāciju jomā. Jauns pieejas elements ir sadarbības iekļaujošā modeļa, līdzradošu inovācijas procesu, tostarp atklātu inovatīvu izmēģinājumu stendu un jaunu komunikācijas instrumentu izmantošana. Projekts veido klasteru kombinācijas pilnveidojot tās kompetences, kurām ir potenciāls attīstīt īpašus uz mērķa tirgus vajadzībām vērstus risinājumus. Šīs stratēģiskās platformas sekmē transnacionālo klasteru starpnieku rīcību projektus, starptautiskā mērogā palīdzot uzņēmumiem to biznesa attīstībā un kopīgu ideju rezultatīvā komercializēšanā. Projekta rezultātā četri sadarbības klasteri veiks eksportu uz jauniem tirgiem un izveidos ilgstošu un komerciāli veiksmīgu starpvalstu sadarbību starp abām valstīm, kā arī izveidos modeli, kuru nākotnē varēs pārņemt arī citas CB kaimiņvalstis.
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
31.08.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAalto UniversitySomija.N/A000
IesaistītaisGreen Net FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Biotehnoloģijas asociācijaLatvijaRīgas253669.7544765.25298435