Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošībai un efektivitātei

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-499
Projekta nosaukums:
Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošībai un efektivitātei
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SafeCity
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
399187.16
Kopējais projekta budžets, EUR:
469631.96
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts vērsts uz horizontālajiem ilgtspējības attīstības principiem pārrobežu reģionos ar mērķi nodrošināt labāku dzīves vides kvalitāti ikvienam iedzīvotājam tagad un nākošajām paaudzēm. Stiprinot kapacitāti un sadarbību starp iestādēm, tiks uzlabota sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte starpvalstu līmenī pierobežu reģionos – Dobelē (Zemgales reģions) un Šauļi (Šauļu reģions).  Abi projekta partneri- SCMA un Dobeles novada pašvaldība - kopīgi cenšas nodrošināt drošus un ērtus apstākļus iedzīvotājiem lai dzīvotu, mācītos, strādātu un audzinātu bērnus, drošā un sakoptā vidē, kur var labi pavadīt brīvo laiku. Iekšējie procesi, kas notiek Šauļos un Dobelē ir ļoti līdzīgi: iedzīvotāji saskaras ar tām pašām ikdienas problēmām, kas saistītas ar pilsētas infrastruktūru, sabiedriskajām atelpām, saziņu ar valsts iestādēm, drošības sajūtu un citiem. Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti un IT risinājumi tiks pielāgoti abām partnervalstīm, lai nodrošinātu efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem. Projekta aktivitāšu īstenošanas gaitā Dobeles novada pašvaldība pārņems pozitīvo pieredzi no Šauļu pašvaldības un uzsāks pilsētas koordinācijas centra izveidi. Esošās videonovērošanas sistēmas tiks paplašinātas abās pilsētās ar mērķi nodrošināt drošus dzīves vides apstākļus novada un reģiona iedzīvotājiem.
Projekts uzsākts:
01.05.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSiauliai City Municipality AdministrationLietuva.N/A230702.7340712.25271414.98
IesaistītaisDobeles novada pašvaldībaLatvijaZemgales168484.4329732.55198216.98