Digitālās inovācijas pilsētām

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
25.06.2019
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
5620
Projekta nosaukums:
Digitālās inovācijas pilsētām
Projekta nosaukuma saīsinājums:
DI4C
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
114358.48
Kopējais projekta budžets, EUR:
146993.55
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
DI4C mērķis ir izveidot mehānismu, lai vidēja izmēra pilsētas varētu gūt maksimālu labumu no digitalizācijas iespējām cietajā un mīkstajā infrastruktūrā. Tas paredz šķēršļu likvidēšanu, ar kuriem vidēja izmēra pilsētas sastopas savā digitālajā attīstībā: stratēģiskas un globālas vīzijas trūkums, tehnisko un inženiertehnisko prasmju trūkums, grūtības digitālo inovāciju pielietošanā. Pašvaldībām ir jārūpējas, lai vietējās ieinteresētās puses - iedzīvotāji un uzņēmēji, spēj izmantot digitālās inovācijas.
Projekts uzsākts:
01.09.2019
Projekts pabeigts:
03.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMessinaItālija.N/A000
IesaistītaisVentspils Digitālais centrs, pašvaldības iestādeLatvijaKurzemes10844.31913.712758
IesaistītaisPortalegrePortugāle.N/A000
IesaistītaisBotosaniRumānija.N/A000
IesaistītaisRoquetas del MarSpānija.N/A000
IesaistītaisSaint-QuentinFrancija.N/A000
IesaistītaisOuluSomija.N/A000