Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat11
Projekta nosaukums:
Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes
Projekta nosaukuma saīsinājums:
HIADEX
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
294108.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
346010
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta galvenais mērķis ir palielināt eksporta spējas Igaunijas un Latvijas augstas pievienotās vērtības produktu ražotājiem DSD novēršanai, izstrādājot marketinga stratēģiju Malaizijas tirgum un ieviešot agrīnā posma reklāmas aktivitātes. Projekts ir veidots, lai apvienotu projekta partneru savstarpēji papildinošās zināšanas un prasmes, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus programmas teritorijā, lai sasniegtu jaunus eksporta tirgus. Izmantojot zāļu un uztura bagātinātāju ražošanu kā piemēru, paredzams izstrādāt vadlīnijas eksportam uz Malaiziju un Singapūru, kas būs piemērojamas citām ražošanas nozarēm, un palielināt projekta partneru institucionālo kapacitāti, lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti un sniegtu atbalstu uzņēmumiem eksporta attīstībai. Galvenās projekta aktivitātes: Izstrādāt mārketinga stratēģiju Malaizijas un Singapūras tirgum, t.i., analizējot tirgu, izstrādājot tirgus iekarošanas vadlīnijas; Izstrādāt kopīgu produktu portfeli eksportam uz Malaiziju un Singapūru un mārketinga (reklāmas) materiālus; Agrīnā posma veicināšanas pasākumi Āzijā, piemēram, gadatirgi un B2B tikšanās, lai izveidotu tirdzniecības saites un reklamētu izvēlētos produktus. Mārketinga stratēģija mērķa tirgos tiks izstrādāta, veicot pētījumu par zāļu un uztura bagātinātāju nozares tirgu, lai izvērtētu eksporta iespējamību un noteiktu perspektīvākos Latvijas un Igaunijas produktus. Pētījums sniegs informāciju par ienākšanas tirgū un reklamēšanās aspektiem, kas palīdzēs uzņēmumiem agrīnajā stadijā nonākt tirgū visefektīvākajā veidā. Tiks izstrādāts kopīgs produktu portfelis, kas sastāvēs no Latvijas un Igaunijas produktiem un kas tiks adaptēts Malaizijas un Singapūras tirgū. Izstrādātie mārketinga materiāli, piemēram, brošūras un audio un video klipi, tiks izmantoti agrīnā posma reklāmas pasākumos Malaizijā un Singapūrā. Projektā paredzēts noorganizēt līdz pat 20 B2B tikšanām.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
31.10.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTartu Science Park FoundationIgaunija.N/A13181823262155080
IesaistītaisBaltijas Konsultācijas, SIALatvijaRīgas105597.218634.8124232
IesaistītaisLatvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijaLatvijaRīgas56693.310004.766698