Attālo tirgu sasniegšana veselības un labklājības jomā (Access to Distant Markets in Health and Wellness)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB41
Projekta nosaukums:
Attālo tirgu sasniegšana veselības un labklājības jomā (Access to Distant Markets in Health and Wellness)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CB HealthAccess
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1242359.33
Kopējais projekta budžets, EUR:
1561525.32
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Esošie e-veselības un dzīvības procesu zinātnes klasteri saskata skaidru pārrobežu sadarbības meta - klastera nepieciešamību, lai risinātu kopīgos inovatīvo uzņēmumu atbalta paplašināšaos saistītos izaicinājumus . Projekts CB HealthAccess ir vērsts uz veselības tehnoloģiju uzņēmumu atbalstu, lai palīdzētu to produkcijai ienākt jaunos tālos tirgos Dienvidkorejā, ASV, Indijā un Ugandā. Projekta aktivitātes ietver informācijas vākšanu par tirgu (juridiskā pamatne, prasības, kurām jāatbilst veselības produktiem, veselības sistēmas finanšu shēmas, konkurence, tehnoloģiskā vide, partnerattiecības u.c.), produktu pielāgošanas, mārketinga un pārdošanas aktivitātes, ekspertu piesaiste no mērķa tirgus, uzņēmējdarbības misijas, 121 sanāksmes, sarunas un pārdošanas līgumu slēgšanu. Mērķis ir izveidot ilgstošu sadarbību ar mērķa tirgu, lai nodrošinātu jauniem inovatīvu veselības tehnoloģiju uzņēmumu klasteriem vieglāku piekļuvu.
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
31.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTallinn Science Park Tehnopol FoundationIgaunija.N/A000
IesaistītaisEnixus Baltija, biedrībaLatvijaRīgas183280.4432343.61215624.05
IesaistītaisTartu Biotechnology ParkIgaunija.N/A000
IesaistītaisTurku Science Park Ltd.Somija.N/A000
IesaistītaisSwedish MedtechZviedrija.N/A000