Centrālās Baltijas Studentu uzņēmējdarbība ārpus robežām (Central Baltic Student Enterprises without Borders)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB276
Projekta nosaukums:
Centrālās Baltijas Studentu uzņēmējdarbība ārpus robežām (Central Baltic Student Enterprises without Borders)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CBEwB
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1381958.27
Kopējais projekta budžets, EUR:
1729522.7
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
CBEwB projekta mērķis ir palielināt uz uzņēmējdarbību orjentētu jauniešu skaitu Centrālā Baltijas jūras reģionā. Līdz šim uzsvars tika likts uz izglītošanu par vietējo uzņēmējdarbību un atbalstīts starptautiskās aktivitātes ir izaicinājums. CBEwB projektā studenti uzņemas iniciatīvu, kopā ar citiem studentiem no Centrālās Baltijas valstīm veidojot starptautiskus studentu uzņēmumus. Studenti tiekas, kopīgiem spēkiem attīsta idejas, izveido un vada savus uzņēmumus, pārdot produkciju. Projekts sākas ar semināru, kurā studenti iepazīstas, atrod kopīgu biznesa ideju un izveido pirmo uzņēmumu bez robežām (EWB). Studentu uzņēmumu partneri strādā cieši kopā un apmeklē tirdzniecības izstādes, lai pārdotu savu produkciju. Šie uzņēmumi pēc gada tiek slēgti un tam seko izmantoto metožu un rezultātu analīze, uz kuras pamata turpmāk attīsta modeli. Projekta aktivitātes ietver arī apmācības skolotājiem un biznesa konnsultantiem, kā arī mācību materiālu izdošanu.Projekta laikā tiks izveidoti vismaz 50 starptautiskās studentu uzņēmumi. Kopumā tas paaugstinās skolotāju un jauniešu CB tīklu skaitu un kompetences starptautiskajā biznesā. Projektā piedalās vismaz 300 skolēni, 80 skolotāji un 50 konsultanti.
Projekts uzsākts:
01.09.2016
Projekts pabeigts:
30.04.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisJunior Achievement EstoniaIgaunija.N/A000
IesaistītaisJunior Achievement-Young Enterprise Latvia, biedrībaLatvijaRīgas278655.549174.5327830
IesaistītaisJunior Achievement FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisJunior Achievement SwedenZviedrija.N/A000