Baltijas Uzņēmējdarbības Laboratorijas (Baltic Entrepreneurship Laboratories)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB291
Projekta nosaukums:
Baltijas Uzņēmējdarbības Laboratorijas (Baltic Entrepreneurship Laboratories)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BELT
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
843907.25
Kopējais projekta budžets, EUR:
1101851.33
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts "BELT" rada jaunus kopīgus Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumus un sadarbību starp jaunizveidotiem uzņēmumiem Centrālā Baltijas jūras reģionā. Projekts attīsta iespējas, kas vērstas uz kopīgas sadarbības uzņēmējdarbību tēmas "Viedā pilsēta" ietvaros, kas ir starpnozaru viedo inovāciju atbalsta prioritāte gan ES līmenī, gan ir iekļauta daudzās reģionālajās inovācijas politikās. BELT cenšas piesaistīt uz uzņēmējdarbību orientētus, jau pieredzējušus un talantīgus studentus, kā arī potenciālos jaunos uzņēmējus projekta inkubatora aktivitātēs ar atbilstošu tīklu, platformu un partner universitāšu paraugdemonstrējumu palīdzību. BELT organizē kopīgas biznesa attīstības veicināšanas nometnes (BootCamps ) un praktiskās apmācības studentiem un jaundibinātiem uzņēmumiem, lai attīstītu un komercializētu savas biznesa idejas un atrastu papildu komandas spēlētājus uzņēmējdarbībā pāri robežām. Bez tam, tiks izveidots izmēģinājuma tīkls, lai jaundibinātām apvienotajām komandām piedāvātu izmēģināt uzņēmējdarbību un labākās sadarbības biznesa idejas no BootCamps, lai palīdzētu viņiem atrast sākuma finansējumu sava uzņēmuma dibināšanai.Projekta rezultāts būs vismaz 5 kopīgi jaunizveidoti uzņēmumi un 10 sadarbības zinātnesietilpīgus uzņēmumi. Projekts atbalstīs 30 jaunus zinātnesietilpīgus uzņēmumus Centrālā Baltijas jūras reģionā.
Projekts uzsākts:
01.10.2015
Projekts pabeigts:
30.09.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSuomen Itämeri-instituuttiSomija.N/A000
IesaistītaisRīgas Tehniskā universitāteLatvijaRīgas148909.3826278.12175187.5
IesaistītaisNew Factory Ltd.Somija.N/A000
IesaistītaisNorkepingas zinātniskais parksZviedrija.N/A000
IesaistītaisLaurea Lietišķo zinātņu universitāteSomija.N/A000