Centrālā Baltija - tramplīns uzņēmējdarbības uzsākšanai (Central Baltic - Startup Springboard)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB181
Projekta nosaukums:
Centrālā Baltija - tramplīns uzņēmējdarbības uzsākšanai (Central Baltic - Startup Springboard)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Springboard
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1078053.02
Kopējais projekta budžets, EUR:
1338502.52
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Lai reģionos spētu konkurēt kā spēcīgiem starta spēlētājiem, ir nepieciešams pārrobežu uzņēmējdarbības procesa paātrinājums. The Springboard projekts atbalsta jaunu kopīgu un uz sadarbības zināšanām balstītu jaunizveidotus uzņēmējdarbības projektus, kuri iesaistot reģionu, kopīgi attīsta viedās specializācijas stiprās puses (IKT, tīrās tehnoloģijas un veselības tehnoloģijas). Projekts paredz tā mērķgrupām sniegt uz uzņēmējdarbību virzītu atbalstu, īstenojot trīs kopīgas 10 nedēļu uzņēmējdarbības paātrinājuma programmas un treniņus komandām ar vislielāko potenciālu. Tāpat tiks rīkoti mērķtiecīgi partneru meklēšanas pasākumi, lai atbalstītu nesen izveidotos uzņēmumus. Apvienojot zināšanas pāri robežām, ir vieglāk atrast potenciālās biznesa idejas un kopīgi izveidot globāli konkurētspējīgas komandas ar daudzveidīgām praktiskām zināšanām un pieredzi. Galvenais projekta "Springboard" rezultāts ir starptautisku jaunizveidotu uzņēmumu kapacitātes pieaugums Centrālās Baltijas jūras reģionā, kas sevī ietver lielāku atbalstu universitāšu biznesa ideju virzības uz dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību un pārrobežu sadarbības veicināšanas starp nesen izveidotiem uzņēmumiem, kuri atrodas attīstības stadijā procesiem. Projekta "The Springboard" īstenošanas rezultātā tiks izveidoti 15 jauni kopīgi vai uz sadarbības zināšanām balstīti nesen izveidoti uz strauju izaugsmi mērķēti uzņēmumi Centrālā Baltijas reģionā.
Projekts uzsākts:
01.11.2015
Projekts pabeigts:
31.01.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTurku Science Park Ltd.Somija.N/A000
IesaistītaisRīgas Tehniskā universitāteLatvijaRīgas148494.426204.89174699.29
IesaistītaisLatvijas Tehnoloģiskais parks, nodibinājumsLatvijaRīgas13269423416.58156110.58
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisTallinn Science Park Tehnopol FoundationIgaunija.N/A000
IesaistītaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A000