Iespiestais audio-mācību materiāls pirmsskolas izglītībai

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat43
Projekta nosaukums:
Iespiestais audio-mācību materiāls pirmsskolas izglītībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Kā Lupatiņi mācījās
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
370725.41
Kopējais projekta budžets, EUR:
445449.03
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Izdevniecība "Liels un mazs" sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti un vadošo partneri - Igaunijas uzņēmumu "Digital Learning Systems" veido jaunu interaktīvu uzdevumu grāmatu sēriju "Kā Lupatiņi mācījās" ar runājošo pildspalvu. Audiogrāmatu izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi", tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri, bet zinātnisko un metodisko pamatojumu izstrādās Latvijas Universitātes un Tartu koledžas zinātnieki. Projekta mērķis ir izstrādāt 6 interaktīvas “Lupatiņu” grāmatas 3 dažādām vecuma grupām, pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā, kur bērni lasot, klausoties un, interaktīvi darbojoties ar digitālo pildspalvu, apgūs lasītprasmi, dažādas sociālās prasmes, matemātiskos priekšstatus, dabaszinības utt. Latvijas Universitātes zinātnieki sadarbībā ar Tartu Universitātes koledžas zinātniekiem izstrādāja šo grāmatu sagatavošanas zinātnisko un metodisko pamatojumu, lai tās izmantojot, bērni pamazām attīstītu savas zināšanas dažādās jomās.
Projekts uzsākts:
01.02.2017
Projekts pabeigts:
31.07.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisDigital Learning Systems LLCIgaunija.N/A194649.2134349.87228999.08
IesaistītaisLiels un mazs SIALatvijaRīgas130219.9922980153199.99
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas18974.981265031624.98
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A26881.234743.7531624.98