Aizrautīga uzņēmējdarbības uzsākšana Baltijas jūras reģionā (Startup Passion in Baltic Sea Region)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB113
Projekta nosaukums:
Aizrautīga uzņēmējdarbības uzsākšana Baltijas jūras reģionā (Startup Passion in Baltic Sea Region)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
STARPABS (Startup Passion)
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1392072.7
Kopējais projekta budžets, EUR:
1761262
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Lai gan ir plaši atzīts, ka ekonomikas pārstrukturēšanas laikā uzņēmējdarbība ir vitāli svarīga nodarbinātības veicināšanai, daudziem Centrālās Baltijas jūras reģioniem ir ierobežoti resursi un zināšanas, lai atbalstītu pārrobežu uzņēmumu izveidi. Projekta STARPABS mērķis ir palielināt informētību un interesi par uzņēmējdarbību augstskolu studentiem vidū un palīdzēt viņiem veidot starptautisku komandu, realizējot biznesa idejas. Projekts piesaistīs arī jaunus uzņēmējdarbības talantus Centrālajā Baltijas jūras reģionā, kā arī izveidos modeli uz studentiem bāzētu starptautisku uzņēmumu atbalstam.
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
31.08.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisCursor OySomija.N/A000
IesaistītaisRīgas Ekonomikas augstskolaLatvijaRīgas25353844742298280
IesaistītaisTallinn UniversityIgaunija.N/A000
IesaistītaisKymenlaakso Lietišķo zinātņu universitāteSomija.N/A000