Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat48
Projekta nosaukums:
Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ESTLAT BUSINESS
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
84491.29
Kopējais projekta budžets, EUR:
99401.53
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Šī projekta mērķis ir veicināt abu valstu mazo uzņēmēju sadarbību, nodrošināt pārrobežu komunikāciju, un atrast veidus, kā mazie uzņēmēji un jaunieši, kuri vēlas mācīties uzņēmējdarbību ārpus skolas izglītības programmas var iegūt informāciju par sadarbību ar kaimiņvalstīm. Ir plānots izveidot sadarbības tīklu starp pārrobežuas mazajiem uzņēmējiem, ko viņi turpmāk varētu izmantot, lai attīstītu uzņēmējdarbību, un marketingu. Projekta galvenās aktivitātes: Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem tiks organizēti mācību braucieni un semināri, lai apmainītos ar informāciju un kopā plānotu, kā attīstīt savu biznesu, apspriest kopīgas mārketinga iespējas, pakalpojumus utt. Lai atbalstītu jauniešus palikt un veidot savu uzņēmējdarbību programmas teritorijā, tie tiks iepazīstināti ar jau esošo uzņēmējdarbību pārrobežu teritorijā. Mācību braucienu un semināru laikā tiks sniegti praktiski piemēri par uzņēmumiem pārrobežas reģionā. Bērnu vasaras nometne ietvers nodarbības par uzņēmējdarbību un mācību braucienius uzabu valstu vietējiem uzņēmumiem. Pieredzes apmaiņa skolotājiem sniegs jaunas idejas kā skolā mācīt ekonomiku. Semināros un mācību braucienos piedalīsoes jaunieši, skolēni un uzņēmēji no abām robežas pusēm.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMulgimaa Development CenterIgaunija.N/A36573.86454.243028
IesaistītaisSalacgrīvas novada domeLatvijaRīgas25323.964468.9429792.9
IesaistītaisPublisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"LatvijaRīgas22593.533987.126580.63