Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat35
Projekta nosaukums:
Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Wood and Furniture
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
276145.92
Kopējais projekta budžets, EUR:
324877.56
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mērķis: Stiprināt pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu sektorā starp Veru apgabala un Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējiem, lai attīstītu inovācijām bagātu industriju, kā arī veidotu pievienoto vērtību koksnes produktiem, izmantotu dizaina stratēģisko domāšanu un veicinātu eksporta iespējas nozarē. Aktivitātes: Izstrādāts pētījums par kokapstrādes un mēbeļu sektoru. Sadarbībā ar igauņu partneriem noorganizēts produktu prototipu izstrādes maratons, izveidots publicitātes video par Veru un Vidzemes plānošanas reģiona kokapstrādes un mēbeļu industriju, noorganizēti Inovāciju un dizaina semināri kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmējiem inovatīvu un eksportspējīgu produktu attīstībai, kā arī noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni starp Veru un Vidzemes plānošanas reģiona kokapstrādes un mēbeļu industrijas uzņēmumiem.
Projekts uzsākts:
10.04.2017
Projekts pabeigts:
09.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisVõru County Vocational Training CentreIgaunija.N/A169057.8529833.74198891.59
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes107088.0718897.9125985.97