REFILL - Neizmantoto ēku īslaicīgas izmantošana kā līdzeklis pilsētas plānošanai un attīstībai.

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
11.09.2015
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
117
Projekta nosaukums:
REFILL - Neizmantoto ēku īslaicīgas izmantošana kā līdzeklis pilsētas plānošanai un attīstībai.
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Refill
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
616586.83
Kopējais projekta budžets, EUR:
833326.73
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķi: 1) Piedalīties starptautiskā mēroga sanāksmēs URBACT III projekta ietvaros, pieredzes un ideju apmaiņa graustu un degradēto teritoriju sakārtošanā;2) Dalīties starptautiskajā pieredzē par tukšo ēku pagaidu lietošanu kā efektīvu instrumentu, lai novērstu graustu rašanos un revitalizētu degradētās pilsētas vietas;3) Prezentēt Rīgas pieredzi graustu sakārtošanas jautājumos;4) Stiprināt Rīgas un citu Eiropas pilsētu (Gente, Brēmene, Atēnas, Poznaņa, Amersforta) sadraudzības saites, veidot ilgtspējīgu Rīgas un citu Eiropas pilsētu sadarbības platformu;5) Rīgas pilsētas atpazīstamības veicināšana, sadarbības kontaktu veidošana;6) Pēc projekta īstenošanas izmantot iegūtās zināšanas Rīgas graustu sakārtošanā. Kā aktivitātes ir dalība starptautiskās sanāksmēs, vienas sanāksmes organizēšana Rīgā un sadarbības kontaktu veidošana. Daudzās Eiropas pilsētās viens no ekonomiskās krīzes pozitīviem blakusefektiem ir inovatīvu solidaritātes un iesaistīšanās formu veidošanās vietējā līmenī. Inovatīvas pilsoniskās iniciatīvas veicina pārmaiņas sabiedrībā un "kop-rada" risinājumus sociāliem izaicinājumiem urbānajā vidē, kura bieži tiek uztvera kā laboratorija. Pašvaldības vairs nav vienīgie aktieri, kas risina kompleksus sociālos izaicinājumus pilsētās. Tāpēc, resursu īslaicīga izmantošana ir spēcīgs rīks, lai padarītu pilsētas gatavākas nākotnes izaicinājumiem. Tā kā resursu īslaicīgas izmantošanas koncepts mijiedarbojas ar daudzām citām urbānajām norisēm, tas rada labu vidi sociālo inovāciju attīstībai. Refill sadarbības tīkls definē resursu īslaicīgu izmantošanu šādi - iespēja urbānajiem aktīvistiem, uzņēmējiem un pilsoņu iniciatīvām īslaicīgi izmantot tukšās ēkas vai zemes gabalus, tādējādi bieži sniedzot ieguldījumu sociālo izaicinājumu risināšanā un radot iespējas sociālo inovāciju attīstībai pilsētās. Projektā iesaistītās pilsētas jau gadiem eksperimentē ar resursu īslaicīgo izmantošanu. Caur projektu partnerpilsētas plāno kapitalizēt šo kopējo pieredzi fokusējoties uz šādiem 3 uzdevumiem: - vietējo atbalsta instrumentu novērtēšana un apmaiņa ar informāciju; - ilgstoša rezultāta nodrošināšana īslaicīgajai pielietošanai; - elastīgākas, uz sadarbību balstītas publiskās pārvaldes izveide.
Projekts uzsākts:
15.09.2015
Projekts pabeigts:
03.05.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisGhentBeļģija.N/A000
IesaistītaisRīgas domes Īpašuma departamentsLatvijaRīgas50607.628930.7659538.38
IesaistītaisCity of PoznanPolija.N/A000
IesaistītaisAmersfoortNīderlande.N/A000
IesaistītaisAthensGrieķija.N/A000
IesaistītaisBremenVācija.N/A000
IesaistītaisOstravaČehija.N/A000
IesaistītaisCluj Metropolitan Area - Intercommunity Development AssociationRumānija.N/A000
IesaistītaisSociete d`Amenagement de la Metropole Ouest Atlantique (Pays de la Loire)Francija.N/A000
IesaistītaisAthens Development and Destination Management AgencyGrieķija.N/A000