Gen-Y City - atbalsts radošiem un inovatīviem jauniešu uzņēmējiem Eiropas pilsētās.

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
11.09.2015
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
268
Projekta nosaukums:
Gen-Y City - atbalsts radošiem un inovatīviem jauniešu uzņēmējiem Eiropas pilsētās.
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Gen-Y City
Kopējais projekta partneru skaits:
12
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
623936.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
845190
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis - atbalsts inovatīviem radodošo industriju uzņēmējiem no Y paaudzes, izveidojot īpaši pielāgotas sadarbības formas starp zinātniekiem, vietējo pašvaldību un uzņēmējiem. Gen-Y City projekta aktivitātes palīdzēs noteikt nepieciešamo atbalstu jauniem radošo industriju uzņēmumiem, ar mērķi revitalizēt pilsētu centrus. Projekta uzdevums ir izveidot, ar visu partnerpilsētu līdzdalību, trīs līmeņu sadarbības tīklu, kas varēs neatkarīgi funcionēt arī pēc projekta beigām. Paredzēti šādi sadarbības tīkla līmeņi: - starpnozaru tīkls katrā pilsētā, kur piedalīsies jaunie uzņēmēji, sabiedriskais sektors un nevalstiskās organizācijas, kas iesaistītas atbalsta politikas izstrādē un īstenošanā jauniem biznesa modeļiem radošajās industrijās, lai nodrošinātu tiem telpas un attīstībai labvēlīgus apstākļus. - starpdepartamentu tīkls pilsētu domēs, kuru darbs ir būtisks, lai nodrošinātu jaunās atbalsta politikas saskaņotību un integrētību. - pilsētu sadarbības tīkls (Urbact darbības plānošanas tīkls), kas dod iespēju pieredzes apmaiņai par jauno atbalsta politiku, kā arī pieda'vā risinājumus kā stimulēt jauno uzņēmumu starptautisko sadarbību. Šie tīkli nodrošinās, jaunu, neatkarīgu atbalsta sistēmu Y paaudzes uzņēmējdarbībai radošajās industrijās.
Projekts uzsākts:
15.09.2015
Projekts pabeigts:
03.05.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisCity of PoznanPolija.N/A000
IesaistītaisDaugavpils pilsētas domeLatvijaLatgales48688859257280
IesaistītaisGenoaItālija.N/A000
IesaistītaisGranadaSpānija.N/A000
IesaistītaisKlaipedaLietuva.N/A000
IesaistītaisWolverhamptonLielbritānija.N/A000
IesaistītaisCity of CoimbraPortugāle.N/A000
IesaistītaisCity of TorunPolija.N/A000
IesaistītaisNantesFrancija.N/A000
IesaistītaisCity of BolognaItālija.N/A000
IesaistītaisCity of KristiansandNorvēģija.N/A000
IesaistītaisPromocio Economica de SabadellSpānija.N/A000