Pirms akseleratora programma Igaunijas-Latvijas jaunuzņēmumu izveidei

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat45
Projekta nosaukums:
Pirms akseleratora programma Igaunijas-Latvijas jaunuzņēmumu izveidei
Projekta nosaukuma saīsinājums:
EstLat-Accelerate
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
454920
Kopējais projekta budžets, EUR:
535200
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mērķis izveidot un īstenot trīs pirmsakcelerācijas programmas, lai palīdzētu uzņēmumiem agrīnā stadijā tikt līdz pirmajai akcelerācijas fāzei, kas kopēji tiks organizētas Rīgā un Tartu. Katra pirmsakcelerācijas programmas kārta ilgs apmēram 6 mēnešus divās tematiskās prioritātēs - aprīkojums un programmatūra. Dalībnieki varēs pieteikties programmai individuāli, pirmās programmas fāzes laikā tiks veidotas pārrobežu komandas ar papildinošām iemaņām, pēc tam tehniski un komerciāli izstrādāta sava sākotnējā biznesa idejas koncepcija un programmas pabeigšana. Tādējādi projekta mērķi ir piesaistīt programmai ambiciozus "start up "uzņēmējus un atbalstīt tos komandu veidošanā un ideju apstiprināšanā, lai sagatavotu kvalitatīvas star-up komandas, kas ir gatavas pirmsfinansēšanai. Plašākā līmenī EstLat-Accelerate mērķis ir stiprināt Igaunijas-Latvijas start-up ekosistēmu, izmantojot partneru stiprās puses, lai radītu labāku vērtību piedāvājumu potenciālajiem uzņēmējiem, tādējādi palielinot reģiona pievilcību un atbalstot reģiona tēlu kā start-up uzņēmumu rašanās vieta. Galvenās aktivitātes Katram pirmsakcelerācijas programma posmam ir četras fāzes - iesaistīšanās, hakatons, mentorings un absolvēšanas fāze. Iesaistīšanās fāzē centieni ir vērsti uz potenciālo uzņēmēju iesaistīšanu programmā Igaunijā un Latvijā un nākamo posmu dalībnieku atlasei. Hakaton fāze ir paredzēta, lai veicinātu pārrobežu komandas izveidi un samazinātuu dalībnieku loku līdz komandām ar daudzsološākajām idejām. Komandas, kuras izturējušas hakaton fāzi, tiek iekļautas mentoringa programmā, kas ir virkne individuālu sanāksmju un kopīgu pasākumu ar pieredzējušiem uzņēmējiem un biznesa treneriem. Pēc atsauksmju saņemšanas par biznesa idejām un dalībnieku biznesa modeļu sekmēšanu, izmantojot mentoru palīdzību, start-up komandas beidz programmu, pēdējā dienā sniedzot piedāvājumu potenciālajiem investoriem. Pēc absolvēšanas projekta partneri nodrošinās turpmāku atbalstu komandām saistībā ar, piemēram, sava uzņēmuma reģistrāciju, finansējumie piesaistes sagatavošanā, pievienojoties pilna laika pirmsakcelerācijas programmai un nodrošinot papildu finansējumu no grantiem.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisTechHub Riga, nodibinājumsLatvijaRīgas12240021600144000
IesaistītaisGarage48Igaunija.N/A663001170078000
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A775201368091200
IesaistītaisLatvijas Start-up uzņēmumu asociācijaLatvijaRīgas40800720048000