Energetic small ports in Central Baltic region ( Enerģētiskas mazās ostas Centrālā Baltijas jūras reģionā)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
13.01.1902
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
CB 3. Labi savienots reģions
Projekta Nr.:
CB845
Projekta nosaukums:
Energetic small ports in Central Baltic region ( Enerģētiskas mazās ostas Centrālā Baltijas jūras reģionā)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CBSmallPorts
Kopējais projekta partneru skaits:
12
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2047673.85
Kopējais projekta budžets, EUR:
2574066.93
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
CBSmallPorts projekts attīstīs energoefektivitāti un mazo ostu pakalpojumu līmeni visā Centrālā Baltijas jūras reģionā. Mērķis ir uzlabot enerģijas piegādi un izmantošanu; enerģija, kas efektīvi jāizmanto laivotājiem un citiem mazo ostu lietotājiem. Mazo ostu izvietojums ir atšķirīgs, taču CB apgabalā tām ir vienādi risināmi jautājumi: īsa sezona, konkurence un ierobežoti finanšu un prasmju resursi ostas attīstībai. Dažādās mazās ostās ir bijušas daudz darbību un investīciju gan drošības, gan resursu efektīvas izmantošanas jomā. Tomēr pašlaik trūkst kopīgas informācijas un mārketinga platformas laivotājiem. CBSmallPorts apkopos atbilstošo informāciju, ieguldījumus CB jomā un visus būtiskos resursus vienā kopīgā tīklā, lai visi pakalpojumi tiktu plaši izmantoti un turpmāk pielietoti mārketinga plānošanai. Dažādu atsevišķu tīmekļa lietotņu vietā projekts formulēs kopēju tiešsaistes platformu “SmallPorts”, apvienojot informāciju gan laivotājiem, citiem pakalpojumu lietotājiem, gan mazām ostām. Galvenā tēma ir klimatam draudzīga brīvā laika pavadīšana mazajās ostās, kam ir kopīgs aspekts: “Kopā mēs esam stiprāki”. Svarīgākie uzdevumi būs tiešsaistes energoaudita rīka sastādīšana ostu energoefektivitātes noteikšanai, rokasgrāmata mazu ostu investīcijām, mārketinga stratēģija un atvērta tiešsaistes CBSmallPorts platforma, lai apvienotu datus, kas iegūti no dažādiem avotiem un lietojumprogrammām. Projekta investīcijas atbalstīs vides pieeju, energoefektivitāti un zaļo domāšanu mārketingā. Darbības: piem. vizītes, semināri, materiālu sagatavošana un sociālo mediju izmantošana tiks īstenoti katrā CB zonas valstī. Turklāt projekta aktivitātes ietvers to izplatīšanu dažos no visaugstvērtīgākajiem laivošanas gadatirgiem Somijā, Zviedrijā un Vācijā. Katru programmas valsti projektā pārstāv mazas ostas gan kā darbību mērķis, gan kā projekta rezultātu gala saņēmējs.
Projekts uzsākts:
02.10.1901
Projekts pabeigts:
22.02.1902

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000