Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-504
Projekta nosaukums:
Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Safe School
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
403557.02
Kopējais projekta budžets, EUR:
474773
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts “Droša skola” plāno iniciatīvas drošas un draudzīgas izglītības vides attīstīšanai pierobežas reģionos. Mērķis ir uzlabot skolēnu izpratni par satiksmes drošības jautājumiem, apgūt iemaņas vardarbīgu un konflikta situāciju risināšanai, uzlabot interneta drošas lietošanas prasmes. Realizējot iecerētās aktivitātes, sabiedrība iegūs pieredzi izglītības pakalpojuma uzlabošanai, izmantojot pārrobežu sadarbību. Problēma, ko mērķējam risināt projekta ietvaros, ir neviendabīga izpratne par to, cik nozīmīga loma šodien ir pietiekami drošai videi laba izglītības pakalpojuma sniegšanā. Redzams, ka pozitīva pieredze nelielos un vienkārši panākamos uzlabojumos bieži paliek konkrētā skolā. Ne visur tiek akceptēts, ka izaugsmi un radošu attīstību var nodrošināt tikai komfortablā vidē, kam viens no pamatnosacījumiem ir justies droši.  Projekta rezultātā sabiedrības uzmanība tiks akcentēta drošas skolas videi un drošam ceļam uz skolu, tiks dažādota izglītošanās par drošību vidē un internetā, uzlabota esošā infrastruktūra praktisku drošu iemaņu apgūšanai, iepazīta labā prakse, izpētīta reālā situācija un izstrādāti vispārēji ieteikumi drošas skolas koncepta ieviešanai. Pārrobežu sadarbība projektā nepieciešama, jo teritorijas pastāv un attīstās cieši līdzās, ir saistītas ar vidi, infrastruktūru, pašvaldību un iedzīvotāju aktivitātēm. Drošības situācija un zināšanas par draudiem, to novēršanu, ir balstīta sabiedrības spējās sadarboties abpus robežām. Projekta inovācijas dažādos veidos integrētas drošas skolas koncepta izstrādē. Vērtējams, ka  tik kompleksa pieeja tēmai Latvijas – Lietuvas pierobežā ir inovatīva.
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
30.04.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales98889.9417451.17116341.11
IesaistītaisJēkabpils pilsētas pašvaldībaLatvijaZemgales76501.9813500.3690002.34
IesaistītaisIecavas novada domeLatvijaZemgales92651.7316350.31109002.04
IesaistītaisPakruojis District Municipality AdministrationLietuva.N/A84853.6614974.1899827.84
IesaistītaisJoniskis "Saules" Basic schoolLietuva.N/A50659.718939.9659599.67