Baltic Blue Biotechnology Alliance+

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
6 (g) atbalstīt rūpniecisko pāreju uz resursu efektīvas izmantošanas ekonomiku, veicināt zaļo izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko raksturlielumu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
X1.014
Projekta nosaukums:
Baltic Blue Biotechnology Alliance+
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ALLIANCE+
Kopējais projekta partneru skaits:
19
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
393250
Kopējais projekta budžets, EUR:
509640
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
ALIANSES projekta galvenais mērķis bija paātrināt Blue Biotechnology produktu un pakalpojumu attīstību, sistemātiski apvienojot savu iesaistīto partneru spējas. Projekta mērķis bija arī izstrādāt un pārbaudīt pakalpojumus, kā arī izstrādāt stratēģiju šādu pakalpojumu sniegšanai un finansēšanai ārpus projektu pastāvēšanas laika. ALIANSE ir patiesi spējusi sasniegt šos mērķus ar pilnībā izstrādātu pakalpojumu piedāvājumu un ar to saistīto uzņēmējdarbības plānu. “ALIANSE +” projekta mērķis tagad ir īstenot uzņēmējdarbības plānu, atverot ALIANSES tīklu, kas nav sasniedzams ar “ALLIANCE” projektu. Tādējādi visiem ieinteresētajiem zilās biotehnoloģijas dalībniekiem būs iespēja gūt labumu no ALIANSES galvenās projekta pieredzes. Tajā pašā laikā jaunie dalībnieki, kurus tādēļ iesaista ALIANSES tīklā, arī gūs labumu no esošajām ALIANSES dalībvalstīm un lietām, jo tā paplašina zināšanu un resursu jomu, kas ir nepieciešama veiksmīgai jūras biotehnoloģijas produktu un pakalpojumu izstrādei. “ALLIANCE +” projekts stabilizēs un nodrošinās resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu notiekošo ALLIANCE tīkla un pakalpojumu piedāvājumu, tādējādi dodot iespēju nepārtrauktai turpmāko jūras biotehnoloģijas produktu attīstībai. Turklāt “ALLIANCE +” mērķis ir pieņemt darbā un apmācīt jaunus ekspertus, lai tie darbotos kā “zilie detektīvi”, “mentori” un “padomdevēji” pašreizējā ALIANSES tīkla partnerorganizācijās un sadarbībā ar tām. Nākotnes mentori var būt ne tikai pētniecības un attīstības iestādes, bet arī Zili biotehnoloģiju uzņēmumi. Galvenās ALIANSES projekta ietvaros gūtās zināšanas tiks nodotas “mentoru” mācību paketei un rokasgrāmatai kopā ar trīs starptautisku mācību pasākumu organizēšanu. Izraudzītas lietas no ALIANSES galvenās stadijas projekta tiks “izmantotas” kā gadījumu pētījumi, lai īstenotu pamatprojekta laikā gūto pieredzi un lai apmācītu jaunuzņemtos mentorus. Izmantojot ALIANSI + apmācību un pēcapmācību partnerus, tiks nodrošināts, ka jaunie mentori izmantos gūtās zināšanas. Turklāt “ALLIANCE +” mērķis ir apzināt stratēģiskos investorus un sasniegt tos (tostarp. ES, valstu, reģionu publiskās iestādes un to finansēšanas programmas; jūras biotehnoloģiju uzņēmumi, privātie fondi), lai nodrošinātu pašreizējo finansējumu, kas nepieciešams, lai saglabātu ALIANSES tīkla pakalpojumu piedāvājumu. Šajā nolūkā ALIANSE + partneri demonstrēs radīto pievienoto vērtību ne tikai jaunuzņēmumiem, bet arī iesaistītajiem pētniecības institūtiem, uzņēmumu kopām, uzņēmumiem un reģioniem kopumā. Tiks atlasīti atsevišķi dalībnieki/programmas. Tas var būt sanāksmju veidā, bet ietver arī rakstisku pieteikumu un piedāvājumu izstrādi. No tā izrietošās saistības (vai nu “in-kind” piesaistītie mentori, vai piedāvājot pakalpojumus vai finansiālu atbalstu) ļaus ALIANSEI + efektīvi darboties ilgtermiņā bez papildu INTERREG atbalsta.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.05.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisGEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research KielVācija.N/A000
IesaistītaisSUBMARINER Network for Blue Growth EEIGVācija.N/A000
IesaistītaisTartu Biotechnology ParkIgaunija.N/A000
IesaistītaisCRM - Coastal Research & ManagementVācija.N/A000
IesaistītaisKlaipeda Science and Technology Park (KSTP)Lietuva.N/A000
IesaistītaisFinnish Environment InstituteSomija.N/A000
IesaistītaisKTH Royal Institute of TechnologyZviedrija.N/A000