SEMPREAccelerators for Service Co-Creation

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X1.018
Projekta nosaukums:
SEMPREAccelerators for Service Co-Creation
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SEMPRE Accelarators
Kopējais projekta partneru skaits:
27
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
783001.33
Kopējais projekta budžets, EUR:
998069.65
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
SEMPRE Accelerators ir paplašināts projekts ar fokusu uz sociālo ietekmi lauku apvidos. Partneri apkopoja un pārbaudīja pilnvarošanas rīkus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzēji var izmantot, lai novērtētu pakalpojumu vajadzības nelabvēlīgā situācijā esošu grupu vidū un uzsāktu līdzveidošanas procesus, kas rada jaunus sociālos pakalpojumus. Šo rīku izmantošanas rezultātā radās aptuveni 30 mikroprojekti, kuros aktīvi piedalījās lietotāji un tie kļuva par sociālo pakalpojumu līdzražotājiem. Lai gan projekta uzmanības centrā bija biznesa ideju izstrāde ar tādiem rīkiem kā sociālā biznesa modelis vai pārmaiņu teorija, paplašināšanas posms ies vēl tālāk. Partneri izmantos papildu atbalsta mehānismus, lai paātrinātu astoņu visdaudzsološāko mikroprojektu izaugsmi un attīstību un pārvērstu tos par veiksmīgiem, pašpilnveidotiem jaunizveidotiem sociālajiem uzņēmumiem, kas konsekventi piedāvā pakalpojumus un/vai produktus Baltijas jūras reģiona vietējos un reģionālajos tirgos. Šajā nolūkā partnerreģionos tiks veidotas “akseleratoru komandas”. Katra akseleratoru komanda sastāv no mikro projektu pārstāvjiem un izveidotajiem pakalpojumu sniedzējiem. Darba grupas apvienos pakalpojuma lietotāju idejas un pieredzes zināšanas, kā arī sociālo darbinieku profesionālās zināšanas, lai pārvarētu tādas problēmas kā stabilas un efektīvas vadības un vadības struktūras izveide, piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana vai kvalitātes uzlabošana, finansējuma iegūšana un vairāk pakalpojumu lietotāju iesaistīšana darbības uzsākšanā un darbības uzsākšanā. Tādējādi projekts radīs astoņus labas prakses piemērus dinamiskiem un veiksmīgiem jaunizveidotiem sociālajiem uzņēmumiem, kas bagātinās sociālo pakalpojumu vidi un likvidēs izveidotos pakalpojumu sniedzējus un valsts iestādes, kas saskaras ar arvien sarežģītākiem pamatnosacījumiem pakalpojumu sniegšanai lauku apvidos. Lai akseleratoru grupās iegūtās zināšanas padarītu pieejamas un izmantojamas arī sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saistīti ar projekta partnerību, projektā tiks uzlaboti sākotnējā pamatprojekta trīs galvenie rezultāti: • Rokasgrāmatā “Iespēja sociālajiem darbiniekiem” tiks izdarīti grozījumi ar nodaļu par instrumentiem, lai veicinātu jaunizveidoto sociālo uzņēmumu izaugsmi un stabilitāti. • Organizatoriskais ceļvedis sociālo pakalpojumu organizāciju vadītājiem tiks papildināts ar aprakstu par to, kā organizēt jaukta pakalpojuma lietotāju/pakalpojumu sniedzēju grupas un izmantot darba ēnu, lai stiprinātu lietotāju iesaistīšanos sociālajos pakalpojumos. • Un interešu izglītības ceļvedī tiks ņemta vērā pieredze, kas gūta, praktiski piemērojot pamatprojekta izstrādāto pieeju, kura tagad tiek izmantota akseleratoru grupās. Viens papildu rezultāts paplašināšanās posma projektam ir pamats iekļaujošākai uzņēmējdarbības ekosistēmai. Tās mērķis ir ieinteresēt lēmumu pieņēmējus, kas ir atbildīgi par inovācijas atbalsta shēmām un finansēšanas programmām nelabvēlīgā situācijā esošu uzņēmēju potenciāliem un vajadzībām.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.05.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisDiaconie of Schleswig HolsteinVācija.N/A000
IesaistītaisUniversity College South DenmarkDānija.N/A000
IesaistītaisAcademy of Economics Schleswig-HolsteinVācija.N/A000
IesaistītaisSunderby Folk High SchoolZviedrija.N/A000
IesaistītaisLutheran diaconiaLietuva.N/A000
IesaistītaisVidzemes AugstskolaLatvijaVidzemes8500015000100000
IesaistītaisLiepājas Diakonijas centrs, biedrībaLatvijaKurzemes590791042569504
IesaistītaisEstonian Evangelical Lutheran ChurchIgaunija.N/A000