Kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-437
Projekta nosaukums:
Kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Digital Cemetery
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
412595.66
Kopējais projekta budžets, EUR:
485406.68
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir uzlabot vietējo pašvaldību administratīvo pakalpojumu efektivitāti un pieejamību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stiprinot vietējo pārvalžu pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju kapacitāti un sadarbību, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi teritorijā. Projekts nodrošinās ciešāku sadarbību starp 4 vietējām pašvaldībām pārrobežu teritorijā. Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izsniegšanu, kas šobrīd nav izmaksu - efektīva, ir lēna, neērta un laikietilpīga. Tiks uzlabota arī kapsētu apsaimniekošana, jo digitālie dati un kartes ļaus uzraudzīt, novērtēt un atpazīt situāciju kapsētās, tajā skaitā identificējot bez uzraudzības atstātos  kapus un operatīvi tos apsaimniekot,  izveidotā un ieviestā informatīvā datu sistēma nodrošinās mūsdienīgu pašvaldību kapsētu  apsaimniekošanu.
Projekts uzsākts:
01.05.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisBirzai district municipality administrationLietuva.N/A193439.934136.46227576.36
IesaistītaisRundāles novada domeLatvijaZemgales61491.7310851.4972343.22
IesaistītaisIecavas novada domeLatvijaZemgales85233.3415041.18100274.52
IesaistītaisNeretas novada pašvaldībaLatvijaZemgales72430.6912781.8985212.58