Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R.2.165 RTF -prāmja kustības laika informācijas izmantošana, lai optimizētu multimodālās transporta ķēdes Baltijas reģionā RTF
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-1-092 Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu novēršanas, plūdu pārvaldības un vides piesārņojuma samazināšanas jomā LLB-1-092
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-1-135 Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas izstrāde riska novēršanai Zemgales un Nac.parka "Braslavskie ozera" dabas teritorijās LLB-1-135
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-1-077 Invazīvo svešzemju sugu negatīvās ietekmes samazināšana pārrobežu reģiona aizsargātajās teritorijās LLB-1-077
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-1-031 Neaizsargāto iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošana:saņēmēju mājām tuvākā aprūpe LLB-1-031
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-1-017 Sociālās integrācijas veicināšana, organizējot kopīgus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavā un Polockā LLB-1-017/ENJOY BEING TOGETHER
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-1-117 Zaļā lauksaimniecība bez robežām LLB-1-117
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-1-076 Bezdarba samazināšana - uzņēmējdarbības veicināšana jaunos uzņēmumos, apvienojot dažādus uzņēmējdarbības modeļus un radošumu LLB-1-076
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-244 Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma popularizēšana, izmantojot muzeju jauninājumus LLB-1-244
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-216 Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo prasmju izpēte un saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei LLB-1-216
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-108 Nemateriālās kultūras/viet. vēst. mantojuma saglabāšana, pieejamība un attīstība, lai uzlabotu ilgtspējīgo kultūras tūrismu LLB-1-108
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-073 Dzīvā vēsture: kultūras un zinātnes sinerģija pierobežas reģionā Zarasai - Daugavpils -Vitebskas ilgtspējīgai attīstībai LLB-1-073/A Living History
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-062 Daugavpils un Vitebska: sadarbība un attīstība kultūras jomā II LLB-1-062
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-021 Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai LLB-1-021
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-1-016 Kulinārijas mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana LLB-1-016/Action Bella Culture
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.022 Baltijas jūras reģiona kā piekrastes zvejas tūrisma galamērķa izstrāde, veicināšana un ilgspējība apsaimniekošana RETROUT
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.071 Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai EFFECT4buildings
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.042 Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās Act Now
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.124 Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam LowTEMP
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.082 Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana Co2mmunity
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.003 Meža bioenerģijas ražošanas paātrināšanas BJR Baltic ForBio
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.101 Farmaceitisko vielu ieplūdes samazināšan Baltijas jūrā/No farmaceitiskām vielām tīri ūdeņi CWPharma
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.086 Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai MANURE STANDARDS
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R2.065 Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai BEST
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.007 Uzņēmējdarbības domāšanas attīstība jauniešu vidū ENT-MIND
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB652 Jauniešu migrantu integrācijas veicināšana PRIME
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB625 Simulācijas pedagoģija praktiskās ētikas apguvē veselības aprūpē SimE
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.034 Sadarbības tīkls par ūdeņražu apvienojumā ar atjaunojamiem enerģijas avotiem NHCRE
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.032 Veselības jomas īstenošana/integrēšana Baltijas jūras reģiona pašvaldību attīstības politikā For Better Health
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.031 Vides atbildība un resursu efektivitāte ERREC 2.0 prep