Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-163 Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālo iekļaušanu POZCOPING
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-212 Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivititātes uzlabošana (To improve accessibility and efficiency of social services) I See
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-151 Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai ADD ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-75 Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai CONUS
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-184 Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās SalesLabs
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 4. Integrēts darba tirgus Est-Lat40 Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana Valka-Valga mobility
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat51 Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra attīstība Valga-Valka Centre
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-183 Darba tirgus bez robežām Mobility
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat18 Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā SAFE SEA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-206 Kopīgas ĢIS izglītības izveide, lai palielinātu darba iespējas reģionā GISEDU
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-42 Darba spēka mobilitātes un prasmju uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūras transporta sektorā LatLitNaviPort
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat20 Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana GURINIMAS
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-24 Nodarbinātības iespēju palielināšana, uzlabojot mobilitāti un darbaspēka prasmes LitLatHV
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat21 Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība SEC
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat28 Zaļie publiskie pasākumi – izpratnes veicināšana par resursu taupību un atkritumu samazināšanu publiskajos pasākumos LV un EE Green Public Events
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat15 Mazie etno-kulturālie reģioni kā tūrisma galamērķi - attīstība un popularizēšana UNESCO-tourism
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-143 Gatavs biznesam! ReforB
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-186 CREAzone 2.0. - jauniešu uzņēmējdarbības projekts CREAzone 2.0.
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat7 Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai Industrial Heritage
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-155 Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās Business Bag
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-157 Reģionālās uzņēmējdarbības veicināšana izmantojot pārrobežu sadarbību BEE Lab
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-138 Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām BEE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-131 Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā BUSINESS SUPPORT
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-147 Mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam BONUS LT-LV
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-232 Vides risku pārvaldības resursu attīstība DERMR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-195 CBRN negadījumu un piesārņojuma likvidācija Latvijas - Lietuvas pārrobežu teritorijā ATOM
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-49 Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai CATCH POLLUTION
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat24 Bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā Green Railway
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-249 Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos ECOFLOW
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-211 Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana AttractiveFORyou