Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.028 Pašvaldību notekūdeņu attīrīšanas iekārtu emitēto mikropiesārņotāju ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām MicroWasteBaltic
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.025 Mūžizglītība viedām specializācijām Baltijas reģionā BSR SMART LIFE
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.024 Baltijas reģionālā telpisko datu infrastruktūra jūras telpiskajai plānošanai MSPDAT
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.023 Zili-zaļās infrastruktūras un ekosistēmas pakalpojumu pieeja, plānojot jūras un sauszemes mijiedarbību Baltijas jūras reģionā Land-Sea-Act
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.022 Degradēto teritoriju atjaunošana ilgtspējīgos un efektīvos jaukta lietojuma apgabalos eko-sociālajai dzīvei Baltic Urban Living
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.018 Ūdens kvalitātes un teritoriju neaizsargātības novērtējums Daugavas baseinā QWATERA
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.005 Baltijas tīro tehnoloģiju testēšana BCT
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.004 Radošums, digitālā inovācija un kultūras tūrisms: sinerģija, sadarbības tīkls un kapacitātes celšana CreaDigi&Tourism
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.003 Kultūras pasākumu plānošana kā Baltijas reģiona rīks sadarbībai ar iedzīvotājiem un pilsētas iekļaujošās pārvaldības attīstībai BSRCulturalPlanning
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.002 Baltijas jūras reģiona profesionālo amatnieku rokām darināto darbu komercializācija ar IKT palīdzību BALTIC MAKERS
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S1.001 Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkls doktorantūras studiju attīstībai aprūpes un ārstēšanas jomā BSR-DocTrainHealth
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.038 SmartUp Accelerator - inovāciju ekosistēma tīro tehnoloģiju pārtērētēju tirgus attīstībai Baltijas jūras reģionā. SmartUp Accelerator
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.209 Inovatīvi uzņēmējdarbības nodošanas modeļi mazajiem un vidēji lieliem uzņēmumiem (MVU) Baltijas jūras reģionā. INBETS BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.199 Digitālo inovāciju tīkls/Digital Innovation Network DIGINNO
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.057 B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās Baltic Sea Food
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.011 Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā BaltCityPrevention
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R046 Spēļu industrijas nozares attīstība Baltijas jūras reģionā Baltic Game Industry
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.041 Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm Circular PP
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.152 Kapacitātes celšana RIS3 lietotājiem/izstrādātājiem un risinājumi reģionālās pētniecības un inovācijas politikas īstenošanā Smart-up BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.002 Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem (LARS) LARS
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.069 Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR) GoSmart BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.016 Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos RDI2CluB
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.144 Baltijas laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai elektronikas uzņēmumiem TEST-4-SME
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.073 Baltijas reģiona pazemes laboratoriju inovatīvo pakalpojumu attīstība BSUIN
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.026 Produktu testēšana veselības jomā (Product Validation in Health) ProVaHealth
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R2.017 Uzlaboti rezultāti inovāciju atbalstam - starpvalstu apmaiņa un kopīga attīstība starp inovāciju infrastruktūras organizācijām IRIS
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai T1.001 Komunicēsim ESSBJR reģiona interesēs / Let's Communicate the EUSBSR for the benefit of the Region Let's communicate!
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P2.004 ESSBJR politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija PAs Energy/Transport
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P2.008 Horizontālās darbības "Telpiskā plānošana" atbalsts 2 HASPS2
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P1.004 Horizontālās darbības "Telpiskā plānošana" atbalsts HASPS