Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-64 Vienotā eko zīme Lietuvas-Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūras objektos JESLL
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-65 Uz mantojumu balstīta agrotūrisma produktu attīstība Latvijā un Lietuvā AGRI-HERITAGE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-187 Starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršruts „Baltu ceļš“ Balts' Road
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-173 Palanga.Pārvilosta: Jūrniecības iedvesmota vēsture PPMIH
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-10 Ieviešot dabas tūrismu visiem UniGreen
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-199 Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju Travel smart
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-181 Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un to izstrādājumu atjaunošana: Vēsturisko Dārzu Tūrisms Heritage Gardens
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI02462 Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei GPP4Growth
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI01981 Reģionālo radošo industriju alianse RCIA
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI02083 Inovāciju dizains Design 4 Innovation
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI02271 Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai INNO INFRA SHARE
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI02229 Politikas un pasākumi vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalstam ecoRIS3
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat42 Livonijas kulinārais ceļš Livonian Culinary Route
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat22 Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā COASTAL HIKING
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat44 Iespēju izpēte un ieviešana sūkalu izmantošanas ražošanai glikozes-galaktozes sīrupu un tā tālākai izmantošanai pārtikas produkt Whey valorization
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat34 waldur.eu mākoņdatošanas resurss un IKT ekspertu pakalpojumu nodrošināšana waldur.eu
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat31 Pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) prekursora izstrāde PET-Diagnostics
INTERREG Europe starpreģionu IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī PGI01518 Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer) BIO4ECO
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI01511 Kultūras radošo industriju politika inovatīvai reģionālajai attīstībai CRE:HUB
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00241 Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem lauku inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai INNOGROW
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00088 Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paausgstināšai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas SKILLS+
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI00057 Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūri CHRISTA
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat32 Bioloģiskā želejas konfekte ar saldētām žāvētām ogām Organic Candy
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat11 Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes HIADEX
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat19 Rokas spektrometra dizains HADEDE
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat29 Divu lielāko ģeotelpiskās nozares uzņēmumu Baltijas reģionā unificēto ģeotelpisko produktu un pakalpojumu pārdošanas platforma Baltic Geodata Marketplace
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat43 Iespiestais audio-mācību materiāls pirmsskolas izglītībai Kā Lupatiņi mācījās
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat33 Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās Social&Creative
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat48 Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma ESTLAT BUSINESS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat35 Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā Wood and Furniture