Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R018 Baltijas jūras vēju enerģijas tīkla attīstība Baltic InteGrid
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R020 Saskaņota lineārā infrastruktūra Baltijas jūras telpiskajos plānos Baltic LINes
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R014 Ūdens emisijas un to samazinājums ciematos - Baltijas jūras reģiona ciemati kā piloti VillageWaters
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R019 Energoapgādes elektronika zaļai energoefektivitātei Green PE
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R034 TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai TENTacle
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R033 Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs NSB CoRe
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R021 Baltijas zilo biotehnoloģiju aliance ALLIANCE
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R031 Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā Baltic Blue Growth
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R012 Interaktīva ūdens pārvaldība IWAMA
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R011 Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos WAMBAF
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R017 Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas BEA-APP
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R010 Inovatīvi pārvaldības risinājumi pilsētvides teritoriju bīstamo vielu emisijas samazināšanai Baltijas jūras reģionā NonHazCity
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R004 Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs InnoFruit
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R030 Inovatīvi risinājumi, lai atbalstītu BJR uzņēm.produktu izstrādi, kuru mērķis veicināt komfortu un drošību senioru mājas dzīvei BaltSe@nioR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R003 Baltijas zinātnes tīkls (Baltic Science Network) BSN
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R009 Pārrobežu kustība (Cross Motion) CM
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R028 Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) balstītu inovācijas un izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos EmpInno
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R008 Sociālā spēcināšana reģionos SEMPRE
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R002 Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā Baltic TRAM
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R005 Viedie zilie reģioni: Viedā specializācija un zilā izaugsme BJR Smart Blue Regions
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R006 Vieds un drošs darba apģērbs SWW
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB64 Pārrobežu pakalpojumi radošu piedzīvojumu apmācībām Centrālā Baltijas reģiona zoodārzos SmartZoos
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB207 Harmonizēta un modernizēta daudzdisciplinārā dzelzceļa izglītība EDU-RAIL
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB54 Mācību plāna saskaņošana un pārrobežu sadarbība ar MVUiem EDU-SMEs
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB36 IT drošība profesionālajā izglītībā ITSVET
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB25 Digitālo veselības un labklājības pakalpojumu izstrāde DeDiWe
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB270 Paplašināts teātris (Theatre Expanded) TheatreEx
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB85 Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā Let us be active!
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB35 Vecāku iesaistes modeļa attīstība bilingvālajā pirmsskolā un sākumskolā PIM
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB239 Mūsdienīgs un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar pārrobežu informācijas sistēmu, kopīgu mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem SmartPorts