Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB50 Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojuma piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā WATERCHAIN
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB39 Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana (Innovative Sustainable Remediation) INSURE
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB187 Integrēta lietusūdeņu pārvaldība (Integrated Storm Water Management) iWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB155 Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas Live Baltic Campus
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB77 Baltic Urban Lab - Integrētas plānošanas un partnerības modelis degradēto teritoriju atjaunošanai Baltic Urban Lab
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB110 Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances) HANSA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB55 Dzīvojam ar kultūras mantojumu (Living with Cultural Heritage) LiviHeri
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB133 Centrālās Baltijas IKT - Eksporta Meta-klāsters (Central Baltic ICT - Export Meta Cluster) ICT Meta Cluster
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB66 Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets CB2East
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB41 Attālo tirgu sasniegšana veselības un labklājības jomā (Access to Distant Markets in Health and Wellness) CB HealthAccess
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB276 Centrālās Baltijas Studentu uzņēmējdarbība ārpus robežām (Central Baltic Student Enterprises without Borders) CBEwB
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB291 Baltijas Uzņēmējdarbības Laboratorijas (Baltic Entrepreneurship Laboratories) BELT
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB181 Centrālā Baltija - tramplīns uzņēmējdarbības uzsākšanai (Central Baltic - Startup Springboard) Springboard
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB113 Aizrautīga uzņēmējdarbības uzsākšana Baltijas jūras reģionā (Startup Passion in Baltic Sea Region) STARPABS (Startup Passion)
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 186 TechTown - digitālās ekonomikas potenciāla izmantošana darba vietu radīšanai mazās un vidējās pilsētās TechTown
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 117 REFILL - Neizmantoto ēku īslaicīgas izmantošana kā līdzeklis pilsētas plānošanai un attīstībai. Refill
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 268 Gen-Y City - atbalsts radošiem un inovatīviem jauniešu uzņēmējiem Eiropas pilsētās. Gen-Y City
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 147 Arrival Cities – sadarbība migrācijas un jauniebraucēju iekļaušanas sabiedrībā jautājumos. Arrival Cities