Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat44 Iespēju izpēte un ieviešana sūkalu izmantošanas ražošanai glikozes-galaktozes sīrupu un tā tālākai izmantošanai pārtikas produkt Whey valorization
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat34 waldur.eu mākoņdatošanas resurss un IKT ekspertu pakalpojumu nodrošināšana waldur.eu
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat31 Pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) prekursora izstrāde PET-Diagnostics
INTERREG Europe starpreģionu IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī PGI01518 Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer) BIO4ECO
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI01511 Kultūras radošo industriju politika inovatīvai reģionālajai attīstībai CRE:HUB
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00241 Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem lauku inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai INNOGROW
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00088 Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paausgstināšai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas SKILLS+
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI00057 Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūri CHRISTA
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat32 Bioloģiskā želejas konfekte ar saldētām žāvētām ogām Organic Candy
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat11 Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes HIADEX
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat19 Rokas spektrometra dizains HADEDE
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat29 Divu lielāko ģeotelpiskās nozares uzņēmumu Baltijas reģionā unificēto ģeotelpisko produktu un pakalpojumu pārdošanas platforma Baltic Geodata Marketplace
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat43 Iespiestais audio-mācību materiāls pirmsskolas izglītībai Kā Lupatiņi mācījās
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat33 Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās Social&Creative
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat48 Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma ESTLAT BUSINESS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat35 Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā Wood and Furniture
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat13 Jaunās uzņēmēju paaudzes prakstiskā apmacība kosmosa STEM jomā SpaceTEM
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat45 Pirms akseleratora programma Igaunijas-Latvijas jaunuzņēmumu izveidei EstLat-Accelerate
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat 12 Integrētā biznesa attīstība Ziemeļlatvijā un Dienvidigaunijā 2 DELBI 2
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat 14 Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā COOP Local
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat25 Pārrobežu uzņēmējdarbības sadarbības starp Latviju un Igauniju veicināšana dabaszinātnē un biotehnoloģijā EstLat BioBoost
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat47 Drosmīgo ideju atbalsta programma B-idea
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00046 Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs) Destination SMEs
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00020 Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (Regional Actions To Innovate Operational Programmes) RATIO
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00014 Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (Supporting eco-innovations towards international markets) SUPER
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI00294 Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (Sustainable heritage management of Waterway Regions) SWARE
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00304 Klasteru politika sekmīgai RIS3 īstenošanai CLUSTERS3
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB465 Sniegt iespēju bērniem (Veselības izglītība un sociālās konsultācijas maznodrošinātām ģimenēm ar maziem bērniem) EmpowerKids
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB468 Vienlīdzīga pieeja ilgtermiņa bezdarbniekiem senioriem darba tirgum lauku apvidos Active Age
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB426 Gudra loģistika un kravas ciematu iniciatīva SmartLog