Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums REZ/LLI-468 Solis uz priekšu: personīgo resursu aktivizēšana un nodarbinātības prasmju attīstīšana I can work
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums REZ/LLI-468 Solis uz priekšu: personīgo resursu aktivizēšana un nodarbinātības prasmju attīstīšana I can work
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-550 Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu Valued people
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-550 Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu Valued people
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-550 Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu Valued people
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-513 Paaudžu sociālās integrācijas iespējas Power of Generations
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-513 Paaudžu sociālās integrācijas iespējas Power of Generations
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-491 Bērnu sociālās integrācijas veicināšana Jelgavā un Šauļos RiskChildren
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-491 Bērnu sociālās integrācijas veicināšana Jelgavā un Šauļos RiskChildren
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-490 Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana LAT-LIT pārrobežu reģionā, uzlabojot pieeju fiziskām aktivitātēm un sociālo pakalp. Active Seniors
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-490 Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana LAT-LIT pārrobežu reģionā, uzlabojot pieeju fiziskām aktivitātēm un sociālo pakalp. Active Seniors
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-445 Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT-LIT teritorijā Sensory Gardens
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-445 Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT-LIT teritorijā Sensory Gardens
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-445 Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT-LIT teritorijā Sensory Gardens
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-436 Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām SEE ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-436 Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām SEE ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-436 Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām SEE ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-477 Starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide Struve
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-477 Starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide Struve
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-477 Starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide Struve
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-477 Starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide Struve
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat168 Diennaktī maksimāli pieļaujamā piesārņojuma slodze uz Rīgas jūras līci DAML
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat168 Diennaktī maksimāli pieļaujamā piesārņojuma slodze uz Rīgas jūras līci DAML