Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat168 Diennaktī maksimāli pieļaujamā piesārņojuma slodze uz Rīgas jūras līci DAML
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat168 Diennaktī maksimāli pieļaujamā piesārņojuma slodze uz Rīgas jūras līci DAML
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Smart Living Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai/ Energy saving through “Smart Living ” solutions Smart Living
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Smart Living Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai/ Energy saving through “Smart Living ” solutions Smart Living
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Smart Living Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai/ Energy saving through “Smart Living ” solutions Smart Living
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB891 Smart corridor Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77 (Viedais transporta koridors Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77) SMART E263/E77
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB891 Smart corridor Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77 (Viedais transporta koridors Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77) SMART E263/E77
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB926 Girl Power – precīzi pielāgota uzņēmējdarbības izglītība 15-18 gadus vecām jaunietēm Latvijā un Igaunijā GirlPower
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB926 Girl Power – precīzi pielāgota uzņēmējdarbības izglītība 15-18 gadus vecām jaunietēm Latvijā un Igaunijā GirlPower
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB902 Teaming UP (Komandas veidošana) Teaming UP
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB902 Teaming UP (Komandas veidošana) Teaming UP
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB902 Teaming UP (Komandas veidošana) Teaming UP
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB902 Teaming UP (Komandas veidošana) Teaming UP
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB845 Energetic small ports in Central Baltic region ( Enerģētiskas mazās ostas Centrālā Baltijas jūras reģionā) CBSmallPorts