Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-3-454 Veselīga dzīvesveida, soc. un medic. rehabilitācijas veicināšanas programmas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlaboš LLB-3-454
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-3-440 Iekļaujošas dzīves vides modelis Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pierobežas reģionos ENI-LLB-3-440
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB917 Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening Become More Competitive!
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB842 Sustainable nutrient management in biogas production Sustainable biogas
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5692 URGE-Aprites ekonomika būvniecībā pilsētās URGE
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5803 Nišas meklējumi ilgtspējīgas vietējās ekonomikas attīstībai, ņemot vērā tādus faktorus kā: vieta, cilvēki, tehnoloģijas. iPLACE
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5574 Lietu internets ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti mazās un vidējās pilsētās IoTXchange
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5620 Digitālās inovācijas pilsētām DI4C
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5613 Visaptverošas pašvaldību stratēģijas korporatīvās atbildibas veicināšanai pilsētu teritorijās. CITIES4CSR
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5827 Pieeja kultūrai visiem pilsoņiem/ ACCESS to Culture for all Citizens ACCESS
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.014 Baltic Blue Biotechnology Alliance+ ALLIANCE+
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.005 Water Management in Baltic Forests - Tool box WAMBAF Tool Box
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.018 SEMPREAccelerators for Service Co-Creation SEMPRE Accelarators
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.011 EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies EmpInno Monitor S3
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.001 Baltic Science Network - AScience Powerhouse BSN_powerhouse
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.004 Capitalizing keyelements: empowering private/professional users for better risk management and use reduction of chemical product NonHazCity 2
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C2.006 Climate Adaptation and Mitigation Synergies in EnergyEfficiencyProjects CAMS Platform
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C2.002 Strengthening the capacityof MSP stakeholders and decision makers Capacity4MRS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat137 Attālināta krūts vēža skrīninga pakalpojuma, kas balstīts uz FTIR spektroskopiju izstrāde SpectroScreen
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat133 Igauņu-Latviešu mašīntulkošanas rīka izstrāde EstLat Translator
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB806 ActiveMoms ActiveMoms
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB802 RETHINK RETHINK
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB786 Daba pieejama visiem NatAc
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB784 Meta klasteris dzīvneku eksportēšanai uz jauniem tirgiem BreedExpo
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB783 Manas nākotnes veidošana - Jauniešu dzīves uzlabošana MAMYFU
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB779 Pārrobežu pārgājienu taka “Mežataka”. Forest Trail
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB774 Baltic Loop Baltic Loop
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI06169 Eiropas reģionu atbalsts platsmasas atkritumu un piesārņojuma ierobežošanai PLASTECO
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI05876 Eiropas pierobežas reģioni sociālai uzņēmējdarbībai BRESE
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI06110 Viedie instrumneti ātrai un vieglai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā START EASY