Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-2-334 BeLL to Start Business - uzņēmējdarbības attīstība pārrobežu reģionos LLB-2-334/BeLL to Start Business
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C1.005 Zilās ekonomikas projektu kapitalizācijas platforma Blue Platform
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C1.009 Ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā SUMANU
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C1.007 Integrētās ūdens apsaimniekošanas sadarbības platforma BSR WATER
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P3.002 Politikas joma Telpiskā plānošana/Horizontal Action "Spatial Planning" Support HASPS 3
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P3.001 Politikas joma Enerģētika / Transporta politikas joma (Policy Area Energy/ Policy Area Transport) PAs Energy/Transport
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI05018 Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos (Innovative health solutions for thermal spa regions) InnovaSPA
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI05062 Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži (Water Technology Innovation Roadmaps) iWATERMAP
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 3938 Card4All - savienojot pilsētas, iedzīvotājus un pakalpojumus Card4All
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 3952 ActiveNGOs - NVO Nams kā atslēga un platforma pilsētas nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbībai ActiveNGOs
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 4. Robežu pārvaldības veicināšana un robežu drošība ENI-LLB0-246 Robežšķērsošanas punkta Silene – Urbani (Latvija – Baltkrievija) modernizācija Urbany-Silene
INTERREG Europe starpreģionu IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī PGI04871 Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobili DESTI-SMART
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI04868 Valsts iestāžu kā inovāciju pieprasītāju ar publisko iepirkumu palīdzību lomas veicināšana iBuy
INTERREG Europe starpreģionu IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī PGI05232 Elektro mobilitāte kā virzītājs, lai atbalstītu politikas instrumentus ilgtspējīgai mobilitātei e-MOPOLI
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 4. Robežu pārvaldības veicināšana un robežu drošība ENI-LLB0-251 Robežšķērsošanas punkta “Pāternieki”(Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana Paternieki-Grigorovshchina
INTERREG Europe starpreģionu IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī PGI05584 Finanšu instrumenti investīcijām atjaunojamās enerģijas jomā (Financial Instruments for Renewable Energy Investment) FIRESPOL
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI05114 Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi E-COOL
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05592 Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem AQUARES
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05343 Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā Cult-CreaTE
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI04910 Reģionālā attīstība sekmējot piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā CHERISH
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05271 Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām sevšzemju sugām INVALIS
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI04846 Pilsētvides ainavu resursu apgūšana ilgtspējīgai izaugsmei, iekļaujot jaunus zemes izmantošanas veidus un ekosistēmu pak-jumus UL2L
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat101 Produktu datu sinhronizācijas sistēmas PanBaltic izstrāde PDS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat87 Bezvadu, no attāluma regulējamas ierīces viedo māju apkures sistēmas izstrāde Smart Heat
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat86 No satelīta iegūto attēlu mežu uzraudzības datu trauksmes serviss, lai nodrošinātu efektīvāku un ilgtspējīgāku meža nozares pārv MyTree Alert Service
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat85 Kopīga sabiedriskā transporta operatoriem domāta biļešu vadības risinājuma izstrāde un mārketings Ticketer
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat83 Uz mākoņtehnoloģijām balstīta IT platforma putnkopības pārvaldībai PFM - AIHEN
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat82 Veļas mazgāšanas kapsulas šķīstošā plēvē, kas satur dabiskās smaržvielas - organiskas ēteriskās eļļas Capsules
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat46 ID Nākotne ID Future
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB743 Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšan UniLog