Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat83 Uz mākoņtehnoloģijām balstīta IT platforma putnkopības pārvaldībai PFM - AIHEN
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat82 Veļas mazgāšanas kapsulas šķīstošā plēvē, kas satur dabiskās smaržvielas - organiskas ēteriskās eļļas Capsules
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat46 ID Nākotne ID Future
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB743 CB valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana UniLog
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB642 Saskaņoto apmācību izveide resursu efektivitātes jomā Crea-RE
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB612 NatureBizz – uzņēmējdarbības veicināšana zaļās ekonomikas izaugsmes ietvaros NatureBizz
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB693 Veselīga un aktīva pilsētvides plānošana – ilgtspējīga pārrobežu pilsētvides plānošana/ HEAT HEAT
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB604 Vizionāra un uz līdzdalību vērsta attīstības plānošana un integrēta pilsētu pārvaldība ilgtspējīgām pilsētām (Virtuālā pilsētvid Augmented Urbans
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB627 “Piekraste mums” Coast4us
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB688 Atklāt Ziemeļu-Baltijas ezerus / Explore the Nordic-Baltic lakes Lakesperience
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB663 Baltijas Spārni - dabas tūrisms ilgtspējīgai lauku ekonomikas attīstībai Baltic Wings
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB679 Sadarbības tīkla izveidošana Latvijas-Igaunijas-Somijas pārrobežu reģionā eksporta atbalstīšanai uz Ķīnu LEF network to China
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB662 Centrālbaltijas valstu Klasteru eksporta veicināšana Dienvidāfrikas reģionā, izmantojot Namībiju kā stabilu ieejas punktu SME Aisle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB619 Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu starta (start-up) uzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām DigiYouth
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB614 Ziemeļzvalstu filmu alianse (North Star Film Alliance) NNFA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-258 Video drošības uzraudzības sistēmas ierīkošana drošības nodrošināšanai Latvijas un Lietuvas pilsētās VideoGuard
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-288 Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos Police K9
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-372 Tehniskā aprīkojuma un glābšanas dienestu personāla fiziskās spējas uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos All for safety
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-302 Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā Safe boderlands
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-269 Komunikācijas un sadarbības stiprināšana starp pašvaldībām un policijas iestādēm drošības pakalpojumu attīstībai SCAPE
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB694 Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē MUCH MORE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-350 Publisko pakalpojumu attīstība kultūras mantojuma saglabāšanai DEVHERI
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-396 Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīva ķirurģisko pakalpojumu vadību pārrobežu reģionos Hospitals for CBC
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-326 Pārrobežu reģionu izaugsme caur kultūras mantojuma un tūrisma attīstību CIRCUIT
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI02116 Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un darbavietām (Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs) Cult-RInG
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-349 Ekotūrisma attīstība, izmantojot ūdens resursus Latvijā un Lietuvā Learn Eco Travel
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-313 Aizraujošs četru gadalaiku ceļojums par muižu parkiem 4SeasonsParks
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-293 Apmeklē Ventu ViVa
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-264 Izpētīt Semigalia ar velosipēdu Semigalia by Bicycle
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-303 Dzīve tīrā vidē-labāka nākotne! Clean brownfields