Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-408 Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, attīstīšana un uzturēšana LandCLEAN
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-325 Inovatīva degradēto teritoriju atjaunošana ilgtspējīgai pārrobežas reģionu attīstībai BrownReg
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-373 Pilsētu publisko teritoriju atdzimšana Šilutē un Saldū Silute-Saldus PUAR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-386 Degradēto teritoriju revitalizācija Trans-form
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-267 Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā EMERG_TECH
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-291 Zaļās infrastruktūras uzlabošana zemieņu upju ainavās ENGRAVE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-306 LV-LT pārrob.reģ-u bioloģ. daudzveidības saglabāš. atklātajos mitrāju biotopos, izmantojot steidzamus un ilgtermiņa pārv.pasākum Open landscape
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-310 Nēģu krājumu pārrobežas izvērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā Lamprey
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-377 "Dialogs klusumā un tumsā" - jauns veids kā atklāt citādu pasauli A different light
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-361 Kapacitātes celšana un saikņu stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām* Sports activities
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-337 Atbalsts D-pils-Zarasu reģ-a mazāk attīst. terit. iedzīv-ju radošumu, aktivitāti un uzņēmējspējas, izmantojot soc-kult.pasākumus Create to remain
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-323 Sociālizācijas un amatniecības prasmes Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionu kopienu labklājībai Handicrafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-322 Ignalina and Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību Igda vs poverty
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-296 Dzīves apstākļu uzlabošana pārrobežu reģionā, izmantojot trūcīgo kopienu un teritoriju potenciālu Unlocked potential
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-295 Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas viesītes un Rokiķu kopienas V-R communities
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-282 Sociālā iekļaušana un iespēju uzlabošana jauniešiem Paņevežā un Kuldīgā Youth empowerment
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-263 Interaktīva mācību telpa-efektīvs veids bērnu no mazturīgajām ģimenēm sociālajai integrācijai OPEN UP
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-329 Veselīgs dzīvesveids-pirmais solis uz laimīgu nākotni HealthyLife
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-317 Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana VidusBaltijas reģionā SocQuality
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-402 Riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm risk-free
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-341 Vecāka gada gājuma cilvēku sociālā iekļaušana Aging in Comfort
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-379 Pilotmodelis IDEĀLAS mācību un soc. integrāc.pak. bērniem un jauniešiem ar īpaš.vajadz. nodrošnāšanas organizēšanai PEDAFAU
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-365 Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās integrācijas pasākumi mazāk aizsargātām grupām ACCESSlife
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-405 Sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana* (*pilns nosaukums sadaļā piezīmes) Lat-Lit SOS FGA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-404 Personu ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija darba tirgū New Skills
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-344 Sociālā partnerība - sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē SocialLife
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-368 Sociālās iekļaušanas pasākumu izstrāde un praktiskā pielietošana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pārrobežu reģionā ReSocialization
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-392 Sievietes un bērni - droši savā pilsētā Safe City
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-336 Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieauguš., kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem SUPER
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-315 Būvdarbu un restaurācijas industrijas apmācību uzsākšana Zemgalē un Paņevežā Initiation of WEBT