Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB421 Centrālā Baltijas jūras reģiona spēļu nometnes - jauna veida spēļu sektora kopuzņēmumu veicināšana CB 4 GameCamps
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB406 Ārstniecības, darba drošības un ārkārtas situāciju prasmju uz jūras saskaņošana OnBoard-Med
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB399 Medmāsu izglītības attīstīšana - Nurse education development NURED
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB342 Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību BOOSTED
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB340 Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei - CAITO (Meta cluster for attracting the Japanese tourism market ) CAITO
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 2259 IN-HERIT - Mazu un vidēja izmēra Eiropas pilsētu kultūras mantojuma stratēģiju ieviešanas tīkls INT-HERIT
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 188 Vital Cities - pilsētas sporta aktivitātes kā līdzeklis sociālās atstumtības mazināšanai un veselīgā dzīves veida veicināšanai Vital cities
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 190 CHANGE! - Uz sadarbību balstīta sabiedrisko pakalpojumu modeļa izveide atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām CHANGE!
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 103 AGRI-URBAN -Eiropas tīkls nodarbinātības veicināšanai lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā mazās un vidējās pašvaldībās AGRI-URBAN
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R035 Atjaunojamā dabas gāze kā vērtīgs ķēdes posms tīrai kuģniecībai, zaļām ostām un zilai izaugsmei Baltijas jūras reģionā GO LNG
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R026 Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība GREEN CRUISE PORT
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R016 Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu BJR-nā Baltic Slurry Acidi
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R018 Baltijas jūras vēju enerģijas tīkla attīstība Baltic InteGrid
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R020 Saskaņota lineārā infrastruktūra Baltijas jūras telpiskajos plānos Baltic LINes
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R014 Ūdens emisijas un to samazinājums ciematos - Baltijas jūras reģiona ciemati kā piloti VillageWaters
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R019 Energoapgādes elektronika zaļai energoefektivitātei Green PE
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R034 TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai TENTacle
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R033 Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs NSB CoRe
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R021 Baltijas zilo biotehnoloģiju aliance ALLIANCE
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R031 Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā Baltic Blue Growth
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R012 Interaktīva ūdens pārvaldība IWAMA
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R011 Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos WAMBAF
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R017 Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas BEA-APP
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R010 Inovatīvi pārvaldības risinājumi pilsētvides teritoriju bīstamo vielu emisijas samazināšanai Baltijas jūras reģionā NonHazCity
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R004 Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs InnoFruit
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R030 Inovatīvi risinājumi, lai atbalstītu BJR uzņēm.produktu izstrādi, kuru mērķis veicināt komfortu un drošību senioru mājas dzīvei BaltSe@nioR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R003 Baltijas zinātnes tīkls (Baltic Science Network) BSN
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R009 Pārrobežu kustība (Cross Motion) CM
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R028 Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) balstītu inovācijas un izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos EmpInno
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas R008 Sociālā spēcināšana reģionos SEMPRE