Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB858 Sustainability in Finance (Finanšu ilgtspējība) SuFi
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB858 Sustainability in Finance (Finanšu ilgtspējība) SuFi
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB858 Sustainability in Finance (Finanšu ilgtspējība) SuFi
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB858 Sustainability in Finance (Finanšu ilgtspējība) SuFi
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB914 Darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošana PIA loģistikas programmās, izmantojot pārrobežu WBL Latvijā un Somijā. FinLat-Logic
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB914 Darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošana PIA loģistikas programmās, izmantojot pārrobežu WBL Latvijā un Somijā. FinLat-Logic
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB914 Darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošana PIA loģistikas programmās, izmantojot pārrobežu WBL Latvijā un Somijā. FinLat-Logic
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB914 Darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošana PIA loģistikas programmās, izmantojot pārrobežu WBL Latvijā un Somijā. FinLat-Logic
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat156 Latvijas-Igaunijas kopīgais Militārā mantojuma tūrisma produkts Military Heritage
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat156 Latvijas-Igaunijas kopīgais Militārā mantojuma tūrisma produkts Military Heritage
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat156 Latvijas-Igaunijas kopīgais Militārā mantojuma tūrisma produkts Military Heritage