ICT Meta Cluster uzņēmumiem palīdz attīstīties un iekarot pasaules tirgus


3,5 gadus ilgušais projekts “ICT Meta Cluster” ir palīdzējis mazajiem un vidējiem Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā attīstīt uzņēmējdarbību jaunos tirgos. 

Projekts piedāvāja IKT nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā izmantot plašu pakalpjumu klāstu, lai palīdzētu sagatavoties eksportam ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA). Projekts bija MVU atbalsta punkts, dodoties jaunos tirgos - sākot no ieceres par sadarbības paplašināšanu līdz pat pārrobežu līgumu slēgšanai. Daloties zināšanās par eksporta iespējām, projekts nostiprināja nozares konkurētspēju visā pasaulē.

“ICT Meta Cluster” projekts savus uzstādītos mērķus ir sasniedzis ar uzviju – tika noslēgti 14 pirmie pārdošanas līgumi (sākotnējais mērķis - 9) jaunajos eksporta tirgos. Jāatzīmē, ka līgumu skaits varētu arī pieaugt, jo, kā norāda projekta dalībnieki, ieiešana jaunos tirgos var aizņemt pat vairākus gadus, taču būtiski ir pareizi un efektīvi uzsākt sarunu procesus. Projekta ietvaros tika apzināti 166 MVU, no kuriem 45 ir saņēmuši projekta atbalstu. Kopumā 130 MVU projekta ietvaros saņēma nefinansiālu atbalstu.
 

Projekta mērķa tirgi aptver visus pasaules reģionus: Āfriku, Ziemeļameriku, Dienvidameriku, Karību jūras reģionu, Āziju, Vidējos Austrumus un Klusā okeāna reģionu, kā arī daļu Eiropas ārpus ES un EBTA. Projekta ietvaros tika noslēgti līgumi par dažādu produktu un pakalpojumu pārdošanu un ieviešanu – e-pārvaldes un e-veselības risinājumi, viedās pilsētas un zaļo tehnoloģiju risinājumi, finansu un banku sistēmas.


Galvenā uzmanība projekta ietvaros tika pievērsta tādiem eksporta pakalpojumiem kā:

  • potenciālo uzņēmumu identificēšana,
  • tirgus priekšizpēte,
  • match-making,
  • uzņēmējdarbības konsultācijas,
  • produktu izstrāde,
  • pielāgošana un lokalizācija,
  • testbed,
  • koučings,
  • eksporta tirgus analīze,
  • mārketinga pakalpojumi.

Lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, katram MVU tika piedāvāti tieši konkrētā produkta un mērķa tirgus specifikai atbilstoši eksporta pakalpojumi.

Aiga Irmeja, Latvijas IT klastera vadītāja: “Man ir patiess gandarījums par projekta laikā paveikto. Esam ne vien palīdzējuši daudziem uzņēmumiem uzsākt eksportu un paplašināt līdzšinējo starptautisko sadarbību, bet arī sasnieguši projektā sākotnēji izvirzītos mēķus. Ar pārliecību varu teikt, ka ikviens projektā iesaistītais, vai tas būtu projekta partneris, vai MVU, ir izdarījuši iespaidīgu darbu, kas atspoguļojas ne vien jau šobrīd noslēgto līgumu skaitā, bet arī daudzu pārdošanas sarunu virzīšanā, kas realizēsies reālos līgumos jau pavisam tuvā nākotnē.”

Projektu īstenoja četri projekta partneri no trim valstīm: Latvijā – Latvijas IT klasteris (www.itbaltic.com), Igaunijā – Igaunijas IKT klasteris (www.itl.ee), Zviedrijā – Fiber Optic Valley (www.fiberopticvalley.com) un RI.SE (www.ri.se).

“ICT Meta Cluster” ir starptautisks pārrobežu sadarbības projekts, kas tiek finansēts Eiropas Savienības Centrālbaltijas programmas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt nozares konkurētspēju un eksporta iespējas mazajiem un vidējiem IKT nozares uzņēmumiem Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā.


Vairāk informācijas:
Kristīne Zunde
Latvijas IT klasteris
kristine.zunde@itbaltic.com