Kurzemē attīstīs vairākus tūrisma objektus, pielāgojot tos apmeklētājiem


Šogad Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar igauņu un somu partneriem ir uzsācis projektu dabas tūrisma pieejamības veicināšanai. Projekta mērķis ir parādīt, cik būtiski ir pielāgot dabas takas un citu objektu pieejamību visiem – cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem, ar nelieliem ieguldījumiem ieviešot efektīvus risinājumus esošo dabas objektu pielāgošanai, tādējādi laužot stereotipu par vides pieejamības dārdzību un būtiski sekmējot tūristu skaita pieaugumu.

Projekta īstenošanas rezultātā divu gadu laikā plānots attīstīt septiņus dabas objektus Kurzemē – veikt vides pieejamības uzlabojumus Būšnieku ezera takā Ventspilī, Zirgu salas takā Liepājā, Kazdangas Pīlādžu alejā, Kazdangas parkā, Žibgravas veselības takā Alsunga, pastaigu takā gar Ventas upes krastu Skrundā un Kalētu mežaparkā, pastāstīja Kurzemes plānošanas reģiona "NatAc" projekta vadītāja Alise Lūse.
 

Šajos dabas objektos tiks uzstādītas cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sausās tualetes, atpūtas vietas, soliņi, rampas, uzlabots celiņu segums, pilnveidotas laipas, izvietoti taktilie objekti vājredzīgajiem un neredzīgajiem u.c.


Viens no nozīmīgākajiem projekta rezultātiem ir pieejamo dabas taku ceļveža sagatavošana un "Mapeirons.lv" mājaslapas attīstīšana, apzinot un publicējot visas cilvēkiem ar invaliditāti pieejamās dabas takas Centrālbaltijas pamatteritorijā Latvijā, Igaunijā un Somijā, tādējādi izveidojot līdz šim vienīgo tik plaša mēroga visaptverošu informācijas avotu par dabas tūrisma pieejamību Centrālbaltijā.

Paralēli projekta laikā tiks attīstīti arī septiņi dabas objekti Igaunijā un Somijā, izveidota uz maņām balstīta dabas iepazīšanas spēle, izstrādāta vides pieejamības kritēriju anketa dabas objektu apsaimniekotājiem, īstenoti vairāki informatīvie semināri un vides pieejamības dienu pasākumi.

Projekts "Dabas pieejamība visiem (NatAc)" tiek īstenots ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 965 773,05 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 762 931,78 eiro. Projektu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Igaunijas vides pārvaldi, Rietumigaunijas tūrisma asociāciju, kā arī Somijas parku un dabas pārvaldi un tā īstenošana noris ciešā sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons", kas palīdz veikt dabas taku vides pieejamības apsekojumus un konsultē par risinājumiem dabas objektu pielāgošanai.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Projekta vadītāja: Alise Lūse, Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Informācijas avots: www.delfi.lv