Uzsāk būvniecības darbus Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas vietās

 

Vasaras sezonā ar pārrobežu sadarbības programmu atbalstu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) uzsāka modernizāciju vairākās Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas vietās. 

2019.gada maija beigās uzsākts modernizācijas 1.posms Latvijas - Krievijas robežšķērsošanas vietā "Terehova", kurā tiks attīstīta robežkontroles un muitas kontroles pamata infrastruktūra. Taps jauna ēka padziļinātajai kontrolei ar mūsdienīgām kontroles tehnoloģijām un veikta ārējo inženiertehnisko tīklu (lietus ūdens kanalizācija, siltumapgāde, sakaru sistēmas un vājstrāvas) pārbūve. Kontroles zonā importa un eksporta plūsmā tiks pārbūvēti visi kontroles paviljoni, izvietotas elektroniskās informācijas zīmes, atjaunots ceļa segums, paplašināta kontroles zona negabarīta transportlīdzekļiem, lai palielinātu transportlīdzekļu caurplūdi un uzlabotu kontroles kvalitāti.

"Veiktie uzlabojumi dienestiem ļaus pārbaudes veikt ātri un efektīvi, samazinot laiku, kas jāpavada šķērsojot robežu, un paaugstinās Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, samazinot kontrabandas un drošības riskus,” atklāj VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

Modernizācijas 1.posmu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām un kopējais ieguldījumu apjoms plānots 7,72 miljoni eiro apmērā. No tiem 3,58 miljoni eiro ir Latvijas - Krievijas  programmas finansējums, savukārt 4,14 miljoni eiro ir valsts budžeta finansējums.

Robežšķērsošanas vietas "Terehova” 2. modernizācijas posmā plānoti uzlabojumi klientu ērtībai – tiks atjaunota administratīvā kontroles ēka un izveidota mūsdienīga rokas bagāžas kontroles zona. Modernizācijas otro posmu plānots finansēt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līdzekļiem.

Savukārt 2019.gada jūnijā tika uzsākti būvniecības darbi Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietās “Pāternieki” un “Silene”.

“Šobrīd abu robežšķērsošanas vietu neitrālajā zonā (starpzonā starp Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas vietām) paredzēts izveidot vienotu satiksmes organizācijas risinājumu kā visa veida transportlīdzekļiem, tā arī gājējiem un velosipēdistiem. Lai padarītu efektīvāku robežpunktu darbu, tiks modernizēta perimetra apsardzes sistēma, video novērošanas sistēma, elektroniskie satiksmes organizācijas informatīvie paneļi un transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas iekārtas. Šie uzlabojumi palielinās Eiropas robežas ekonomisko aizsardzību - tā būs drošāka, modernāka un ērtāka gan darbiniekiem, gan klientiem,“ norāda VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

Kopumā robežšķērsošanas vietu "Pāternieki – Grigorovščina" un "Urbani – Silene" pārbūvē Latvijas un Baltkrievijas pusēs tuvāko gadu laikā plānots ieguldīt aptuveni 8 miljonus eiro, no kuriem 2 miljoni eiro tiek piesaistīti no Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas.

Jāatzīmē, ka Ministru kabinets 2018. gadā apstiprinājis Latvijas un Baltkrievijas Republikas valdības pasākumu plānu, kas ietver sadarbību vairākos virzienos, tai skaitā robežšķērsošanas vietu "Urbāni – Silene" un "Pāternieki – Grigorovščina", kā arī autoceļu un satiksmes uzlabošanu saistībā ar 2021.gadā Minskā un Rīgā notiekošo Pasaules čempionātu hokejā.