Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat182 Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģisku pieeju iepakojuma depozīta sistēmu saskaņošanai Igaunijā un Latvijā PACKGDEPO
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat181 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana Valga-Valka Recreational Area
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat180 Igaunijas un Latvijas ģeodēzisko atskaites sistēmu vienādošana pierobežā GeoRefAct
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.047 Atbalsts uzņēmējiem klimata pārmaiņu pielāgošanai Baltijas jūras reģionā CASES BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.046 Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās ClimateAligned
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.042 Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem ValueStreams
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.038 Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai RESTinBSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) EASTBALTIC HARBOURS
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.005 Inovatīvas pieejas uzvedības maiņai patēriņa modelī, lai veicinātu bīstamo vielu samazināšanu Baltijas jūrā Change(K)now!
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.024 Ilgtspējīga pilsētu mobilitātes plānošana pret klimata pārmaiņām izturīgām BJR pilsētām SUMPS for BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.022 Dati, informācija un rīki, lai noteiktu un uzraudzītu optimālas vietas Baltijas jūras reģiona zilajai bioekonomikai BlueBioSites
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.017 Ambulatorā aprūpe un integrētā dienas aprūpe, ko nodrošina mājokļu uzņēmumi - pieejami pasākumi un risinājumi mājas aprūpes pakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem Care@Home
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.001 Aprites ekonomika vietējās kopienās CircularPlace
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.021 Trancnacionālā sadarbība sērijveida mājokļu renovācijai un energoefektivitātei TRAC 4 SERIAL
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.020 Prognozējama viedā transporta uzlādēšanas sistēma PRECHARGE
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare X2.028 Sohjoa Last Mile – Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi nekaitīgu autonomu sabiedrisko transportu Sohjoa Last Mile
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare X2.009 Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte un pārvietošanās praksē SUMBA+
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare X2.011 Projekta COMPLETE rezultātu un instrumentu praktiska īstenošana COMPLETE PLUS
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X2.002 Apmācības par zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi Baltijas jūras reģionā LowTEMP 2.0
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X2.023 Kopienas atjaunojamās enerģijas projektu īstenošana reālajā dzīvē Energize Co2mmunity
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X2.025 Attīrīti ūdeņi no farmācijas produktiem 2 CW Pharma 2
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.015 Digitālo inovāciju spēju veidošana DINNOCAP
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.021 Inovatīva bazinesa transformācija BJR+ InBets+
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.022 Zaļā transformācija - politikas rīks reģionālai viedai specializācijai Baltijas jūras reģionā GRETA
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.019 Viedās specializācijas stiprināšana, veicinot starpvalstu sadarbību un jaunu risinājumu praktisku piemērošanu reģioniem un MVU GoSmart&Excel BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.006 Biobord atvērta inovāciju platforma, kas savieno bioekonomikas izstrādātājus BJR ConnectedByBiobord
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X2.013 Pazemes meteoroloģisko laboratoriju tīkla izmantošanas stiprināšana/Empowering Underground Laboratories Network Usage EUL
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-512 Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana Kauņas rep. slimnīcā un rehabilitācijas centrā “Razna Ltd” RehabServices