Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network)

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
12.06.2020
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IL 3. Labāks ostu tīkls
Projekta Nr.:
Est-Lat177
Projekta nosaukums:
Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
EASTBALTIC HARBOURS
Kopējais projekta partneru skaits:
13
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2808643.01
Kopējais projekta budžets, EUR:
3304285.93
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts uzsākts:
01.09.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas172775.2530489.75203265
IesaistītaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes148805.9926259.89175065.88
IesaistītaisEstonian Small Harbours Development CenterIgaunija.N/A147657.7526057.25173715
IesaistītaisSalacgrivas Ostas PārvaldeLatvijaRīgas116280.7420520.14136800.88
IesaistītaisRīgas brīvostas pārvaldeLatvijaRīgas20697536525243500
IesaistītaisJūrmalas ostas pārvaldeLatvijaRīgas10200018000120000
IesaistītaisEngures ostas pārvaldeLatvijaKurzemes8500015000100000
IesaistītaisRojas ostas pārvaldeLatvijaKurzemes42500750050000
IesaistītaisNew Yacht Marina, SIALatvijaKurzemes190386.6633597.65223984.31
IesaistītaisPāvilostas ostas pārvaldeLatvijaKurzemes143059.9125245.87168305.78
IesaistītaisAK Pāvilosta Marina, SIALatvijaKurzemes124278.4221931.49146209.91
IesaistītaisSA Hiiumaa SadamadIgaunija.N/A996693.99175887.181172581.17
IesaistītaisSaarte Liinid ASIgaunija.N/A332229.358628.7390858