Inovatīvas pieejas uzvedības maiņai patēriņa modelī, lai veicinātu bīstamo vielu samazināšanu Baltijas jūrā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.005
Projekta nosaukums:
Inovatīvas pieejas uzvedības maiņai patēriņa modelī, lai veicinātu bīstamo vielu samazināšanu Baltijas jūrā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Change(K)now!
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
48000
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mainīt (K) tagad! ir radīt impulsu bīstamo vielu apkarošanai, izprotot un nododot zināšanas par to, kas padara plastmasas jūras atkritumu kampaņas un saziņu tik veiksmīgu, lai veicinātu uzvedības izmaiņas, kas nepieciešamas ilgtspējīgam dzīvesveidam un veselīgai Baltijas jūrai. Projektā vispirms tiks izstrādāts visaptverošs pārskats par attiecīgajiem dalībniekiem Baltijas jūras reģionā (BJR), kas identificēti esošajos / iepriekšējos projektos. Pēc tam tiks pilnveidota analītiskā sistēma, kurai projekta partneri palīdzēja attīstīties (H2020 projekta ResponSEAble ietvaros), lai novērtētu vides komunikāciju. Sistēmas pamatā ir a) pilnīgums un pārredzamība, b) kurš ko kam stāsta, un c) kuri sociālie un psiholoģiskie faktori ir pieminēti. Pēc tam tiks izmantota pielāgotā sistēma, lai novērtētu un salīdzinātu pašreizējo saziņu par plastmasas jūras atkritumiem un HS, lai noteiktu to dažādo panākumu iemeslus. Īpašs uzsvars tiks likts uz izpratni par plašu sociālo psiholoģisko motivatoru kopumu (piemēram, iespēju radīšana, piedāvājot risinājumus, piederību grupai, pašvērtības sajūtu), kas apziņu pārvērš darbībā. Konsorcijs noteiks paraugpraksi un veiksmes stāstus, kas tiks izmantoti kā veidnes komunikācijas vadīšanai. Pēc tam vadlīnijas tiks pārbaudītas un pilnveidotas notiekošajās kampaņās vai projektos sadarbībā ar attiecīgajiem dalībniekiem. Tiks iesaistīti vietējā, reģionālā, valsts un BJR līmeņa politikas veidotāji, kā arī ārējie izplatītāji. Ir četras galvenās mērķa grupas: (i) pats konsorcijs, kurš realizēs projektu darbnīcās un virtuālos sanāksmju forumos; (ii) visas asociētās organizācijas; (iii) politikas veidotāji visos līmeņos un (iv) ārējie izplatītāji, piemēram, vides un sociālās NVO, interešu grupas / asociācijas, pašvaldības un turpmākie projekti, kas vēlas gūt labumu no mūsu rezultātiem. Papildus šīm mērķa grupām projekts netieši uzrunā patērētājus, profesionālos lietotājus, ražotājus un piegādātājus.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSwedish University of Agricultural SciencesZviedrija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum GermanyVācija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum LithuaniaLietuva.N/A000
IesaistītaisBaltijas Vides Forums, biedrībaLatvijaRīgas42507505000
IesaistītaisUniversity of GreifswaldVācija.N/A000
IesaistītaisVides investīciju fonds SIALatvijaRīgas17003002000
IesaistītaisStockholm Environment Institute Tallinn CenterIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum EstoniaIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltic Institute of FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisSaint-Petersburg State University of Aerospace InstrumentationKrievija.N/A000