Ilgtspējīga pilsētu mobilitātes plānošana pret klimata pārmaiņām izturīgām BJR pilsētām

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.024
Projekta nosaukums:
Ilgtspējīga pilsētu mobilitātes plānošana pret klimata pārmaiņām izturīgām BJR pilsētām
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SUMPS for BSR
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta pamatā būs rezultāti un pieredze, kas gūta Eiropas projektos, piemēram, CH4LLENGE, SUMP-up, un tajā tiks izmantotas nesen atjauninātās Eiropas mēroga vadlīnijas, kā arī tiks pielāgots jēdzienam par mazajām un vidējām pilsētām BJR. Tas ņems vērā arī Interreg BSR projektus “cities.multimodal”, SUMBA, MAMBA, jo tie ir labi piemēri atsevišķiem pasākumiem, kuri, iestrādāti integrētos mobilitātes plānos un popularizēti plašāk reģionā. Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt BJR pilsētas pilsētu mobilitātes attīstīšanā, lai panāktu ilgtspējīgu, ekonomisku un uz iedzīvotājiem vērstu sistēmu, kas veicina vietēja, valsts, reģionālā un Eiropas līmeņa mērķu sasniegšanu klimata jomā. Projekta mērķauditorija būs īpaši mazas un vidējas pilsētas ar ierobežotiem resursiem un piekļuvi atbalstam. Projekts palīdzēs pašvaldībām koncentrēt savu darbību un pasākumus uz pilsētas redzējumu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem un radīs stratēģisku pamatu lēmumu pieņēmējiem un ierēdņiem. Projekts atbalstīs pilsētas galveno šķēršļu pārvarēšanā: politiskās iesaistes gūšana un pieņemšana, darbs starp nozarēm un ar iedzīvotājiem jau no procesa sākuma; visrentablāko metožu izvēle un ietekmes uzraudzība un novērtēšana. Projekta mērķi/rezultāti: - pilsētu atbalstīšana, lai tās varētu attīstīt vai sākt savu darbību nākamajā līmenī, kas aptver funkcionālo pilsētu teritoriju. Tas palīdz pilsētām sasniegt vietējos mērķus attiecībā uz oglekļa neitralitāti un dod ieguldījumu reģionā ar zemu emisiju līmeni saskaņā ar ESSBJR. Rezultāti būs kvalitatīvi integrēti pilsētu ilgtspējīgas mobilitātes plāni (Sustainable Urban MobilityPlans- SUMP) mazajās /vidēja lieluma BJR pilsētās, kas ir labs piemērs citām reģiona pilsētām. - izstrādāt un piedāvāt plašu kapacitātes celšanas pasākumu klāstu mobilitātes speciālistiem saistībā ar pārskatīto SUMP koncepciju. Tas varētu ietvert mācības un vebinārus, kas uzlabos plānotāju zināšanas par SUMP, kā arī profesionāla ekspertīze (peer-to-peer), kas sniegs iespējas savstarpēji mācīties pāri robežām. Tādējādi tiks paplašinātas zināšanas par integrētas transporta plānošanas pieejas piemērošanu vietējā līmenī un uzlabota informētība par instrumentiem un atbalsta materiāliem, kas palīdz novērst galvenos šķēršļus SUMP attīstībai BJR pilsētās. - attīstīt un īstenot mobilitātes pilotus, kas palīdzēs pilsētām izmēģināt jaunus pasākumus, tostarp fiziskus ieguldījumus (piemēram, kravas velosipēdu novietošana, velosipēdu novietnes), mazus, bet rentablus pasākumus, piemēram, taktiskas urbanizācijas pasākumus vai mobilitātes pārvaldību, kā arī ievests jaunus sadarbības formātus ar pilsoņiem un ieinteresētajām personām.
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUnion of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission C/O City of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisTechnical University of BerlinVācija.N/A000
IesaistītaisEnvironmental Center for Administration and TechnologyLietuva.N/A000
IesaistītaisCēsu novada pašvaldībaLatvijaVidzemes35706304200
IesaistītaisMunicipality of SöderhamnZviedrija.N/A000