Dati, informācija un rīki, lai noteiktu un uzraudzītu optimālas vietas Baltijas jūras reģiona zilajai bioekonomikai

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.022
Projekta nosaukums:
Dati, informācija un rīki, lai noteiktu un uzraudzītu optimālas vietas Baltijas jūras reģiona zilajai bioekonomikai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BlueBioSites
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Tādi projekti kā, piemēram, Baltic Blue Growth un GRASS izstrādāja un izmantoja “ODS” (darbības lēmumu atbalsta sistēmu) ar attiecīgiem datiem un analīzēm, lai palīdzētu noteikt iespējamās piemērotās vietas ēdamgliemeņu un/vai aļģu audzēšanai Baltijas jūrā. Tagad sistēma vēl vairāk jāvirza uz daudzšķautņaināku analīzes platformu, kurā atspoguļotas Baltijas jūras bioresursu īpašības, funkcijas un piemērojamība. Ar šādu analīzi, kas ļauj modelēt un uzraudzīt jauno saimniecību ietekmi un attiecīgo spiedienu, kas rodas no tām, kā arī kavē to, BlueBioSites atbalstīs uzlabojumus šo topošo nozaru telpiskā plānošana un ieguldījums uzlabotā sauszemes un jūras telpiskajā plānošanā: tāpēc priekšlikums ir atbalstīts no VASAB/HA Spatial Planning puses. BlueBioSites izskatīs datu portālus un modeļu sistēmas, kas izveidotas tādiem jūras telpiskas plānošanas (JTP) sistēmam kā kā Symphony, Base Maps un Plan Wise 4 Blue, kas arī atbalsta stratēģiskos vides novērtējumus konkrētajiem plāniem. Tādējādi tiek ņemtas vērā ne tikai attiecīgās zināšanas un dati par vidi, bet arī galvenie ekonomiskie un sociālie parametri, lai nodrošinātu optimālu atrašanās vietu. Turklāt tā apsvērs saistību ar citiem lietojumiem; gan pozitīva sinerģija, gan iespējamie konflikti ar citiem pielietojumiem. Turklāt jauni instrumenti, piemēram, automātiskās novērošanas iekārtas, mākslīgais intelekts, jaunas (un lētākas) sensoru, kameru, dronu un zemūdeņu formas, sniedz unikālu iespēju iegūt daudz precīzāku un attiecīgos datu kopumus turpmākajos gados, lai varētu veikt analīzi pa nozarēm un veicinātu pareizu lēmumu pieņemšanu. Efektivitāti un lietderību var ievērojami palielināt, izmantojot nozares gudru sadarbību, kā arī vides uzraudzību. Esošajām eksperimentālajām un/vai komerciālajām akvakultūras vietām jāpastiprina attiecīgo monitoringa rezultātu apmaiņa visā Baltijas jūrā, lai padarītu skaidrāku izpratne par šādu objektu ietekmi uz vidi, tostarp kompensācijas pasākumu efektivitāte (piemēram, integrētā daudztropu akvakultūra) un/vai citas daudzfunkcionālas platformas. Projekta mērķis ir uzlabot zināšanu bāzi, analīzi un izplatīšanu, kas vajadzīga, lai identificētu un uzraudzītu Zilās Bioekosistāmas visā BJR. Paredzams, ka projekts izrādīs efektivitāti un notiekt veidus, kā iegūt un integrēt vajadzīgos datus un informāciju, kā arī nodot šīs zināšanas plašam ieinteresēto personu lokam atkarībā no nozaru vajadzībām. Galvenie rezultāti būs šādi: 1) tiks izvērtēti esošie un pieejamie vides, kā arī ekonomiskie un sociālie dati saistībā ar Baltijas jūras bioekonomiku. Tiks identificēti datu un zināšanu trūkumi un vajadzības. 2) pamatojoties uz nozares pārstāvju un valstu un reģionālo ieinteresēto personu atsauksmēm, BlueBioSites platforma sniegs būtisku atbalstu “zilās bioekonomikas” jomā, uzlabojot datu apkopošanu, pārvaldību un pieejamību. Turklāt platforma nodrošina sarežģītu ĢIS analīzi, kas pielāgota svarīgu ieinteresēto personu vajadzībām. 3) projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta ne tikai datiem, bet arī uzraudzības tehnoloģijām un piemērotām atlases metodēm. 4) analīze kopā ar aktīvu apspriešanos ar ieinteresētajām personām sniegs ieteikumus par Zilās bioekonomikas uzlabojumiem BJR; labāki veidi, kā iegūt papildu datus un informāciju, izmantojot efektīvas un efektīvas uzraudzības sistēmas; ieteikumi šo teritoriju uzraudzībai (ņemot vērā arī ES ŪPD un MSFD rādītājus); “Zilās bioekonomikas” darbību ietekme uz vidi un, visbeidzot, iespēja integrēt BlueBioSites iegūtos datus un atziņas ar esošajiem JTP datu portāliem un turpmāko JTP īstenošanu.
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvijaRīgas51009006000
IesaistītaisUniversity of Southern DenmarkDānija.N/A000
IesaistītaisGdynia Maritime UniversityPolija.N/A000
IesaistītaisFinnish Environment InstituteSomija.N/A000
IesaistītaisSUBMARINER Network for Blue Growth EEIGVācija.N/A000
IesaistītaisKlaipeda UniversityLietuva.N/A000
IesaistītaisKTH Royal Institute of TechnologyZviedrija.N/A000