Ambulatorā aprūpe un integrētā dienas aprūpe, ko nodrošina mājokļu uzņēmumi - pieejami pasākumi un risinājumi mājas aprūpes pakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.017
Projekta nosaukums:
Ambulatorā aprūpe un integrētā dienas aprūpe, ko nodrošina mājokļu uzņēmumi - pieejami pasākumi un risinājumi mājas aprūpes pakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Care@Home
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Līdzšinējie un pastāvīgie starpvalstu (piemēram, Interreg) projekti ir atzinuši vajadzību pēc rīcības, saskaroties ar novecojošu sabiedrību visā ES dažādos līmeņos, piemēram, izstrādājot mēbeļu risinājumus un viedierīces. Līdz šim tomēr neviens projekts neveicina un nepilnveido saikni starp mājokļu un veselības aprūpi un tās nozīmi integrētā pilsētu/apkaimju attīstībā. Projekta Care@Home mērķis ir izstrādāt, izmēģināt un iespējami pavairot pieejas un modeļus, kas ļauj senioriem dzīvot savās mājās. Projekts testēs, izmantos un pielāgos pieejamo aparatūru, tehnoloģijas un programmatūru. Kopīgi koordinējot visu partneru ieguldījumu un kompetenci, projekta galvenie rezultāti ietvers: - BJR izmēģinājuma (pilota) vide, lai demonstrētu projekta pieejas lietišķā un taustāmā veidā, integrējot pieejamos digitālos un tehnoloģiskos risinājumus, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku, kuriem ir (iespējams) vajadzība pēc mājas aprūpes, mājokļu stāvokli. Pilotiem var būt nepieciešami nelielas investīcijas. - dokumentēti un saprotami procesi īpašu pasākumu veikšanai mājokļu un veselības aprūpes nozarēs, lai gados vecākiem iedzīvotājiem nodrošinātu piekļuvi mājas aprūpei; - ceļveži un veidlapas, lai aprakstītu un ilustrētu adaptējamas procedūras mājas aprūpes pakalpojumu ieviešanai mājokļu fondā; - politikas/juridiskie ieteikumi, lai izveidotu labākus mājokļus un dzīves standartus veciem cilvēkiem BJR - ekspertu un praktiķu sadarbības tīkls BJR Kopumā risinājumi un inovācijas, kas nodrošina vērtību pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, ir jāizstrādā ciešā sadarbībā un diskusijās ar visiem partneriem, izmantojot viņu zināšanas un ieteikumus, kā arī ieinteresētās personas (piemēram, iedzīvotāji).
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisGewobag public housing company BerlinVācija.N/A000
IesaistītaisHousing Initiative for Eastern Europe (IWO)Vācija.N/A000
IesaistītaisRīgas Tehniskā universitāteLatvijaRīgas765013509000
IesaistītaisTallinn City GovernmentIgaunija.N/A000