Aprites ekonomika vietējās kopienās

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.001
Projekta nosaukums:
Aprites ekonomika vietējās kopienās
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CircularPlace
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Galvenais projekta mērķis ir inovāciju dalībnieku spēju veidošana, lai uzlabotu aprites ekonomikas sistēmas vietējās kopienās, piešķirot galveno lomu Kultūras un radošo industriju (KRI) nozarei un aktīvi iesaistot patērētājus. Mērķgrupas ir iestādes, kas ir ieinteresētas veicināt ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu un inovāciju no: - BSR reģionālās, valsts un pilsētu iestādes un to tīkli, kā arī valsts iestādes, kas saistītas ar aprites ekonomiku, uzņēmējdarbību, vidi un kultūru; - tīkli un organizācijas, kas orientētas uz kopienu un vietas attīstību; - kultūra un radošās nozares ar esošo un potenciālo interesi par aprites ekonomiku - transnacionālās organizācijas BJR, kas saistītas ar augstāk minētajiem dalībniekiem (BSSSC, NDPC, UBC) Aktivitātes: 1. Politikas stratēģijas izstrāde un dialoga veicināšana, iesaistot vairākus pārvaldības līmeņus. 2. Izmēģinājuma metodes un instrumenti uz vietas balstītu stratēģiju izstrādāšanai un īstenošanai attiecībā uz aprites akonomiku. Galvenā uzmanība tiek pievērsta patērētāju un pilsoņu iesaistīšanai un inovācijai, iesaistot vietējos KRI pārstāvjus dažādās lomās, lai to varētu darīt. 3. Tīklošanas un dalīšanās ar citiem esošiem un jauniem KRI prakses modeļiem, galveno uzmanību pievēršot vietējam kontekstam pielāgotām iniciatīvām kopienās un to metodēm, instrumentiem, finansējumam un tīkliem. Plānotie projekta galvenie rezultāti. 1. BJR politikas un stratēģijas izstrāde, izstrādājot ceļvežus celtniecībai, kas ļauj īstenot kopienas politiku un uz vietas balstītas stratēģijas attiecībā uz aprites ekonomiku, iesaistot patērētājus un KRI nozari. 2. Tiek izstrādāti un mērogoti izmēģinājuma projekti, kā arī dažādi modeļi/rīki patērētāju/pilsoņu un KRI iesaistīšanai. 3. BJR ilgtspējīga līdzinieku platforma aprites ekonomikas mērķgrupām un veicinātājiem, kas strādā kopienās, un uz vietas balstītu aprites ekonomikas iniciatīvu, zināšanu apmaiņas un sadarbības uzraudzība.
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisDanish Cultural InstituteDānija.N/A000
IesaistītaisZiemeļu Dimensijas Kultūras partnerībaLatvija.N/A17003002000
IesaistītaisLet’s DoIt World NGOIgaunija.N/A000
IesaistītaisGoethe-InstitutVācija.N/A000
IesaistītaisPomorskie VoivodeshipPolija.N/A000