Trancnacionālā sadarbība sērijveida mājokļu renovācijai un energoefektivitātei

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.021
Projekta nosaukums:
Trancnacionālā sadarbība sērijveida mājokļu renovācijai un energoefektivitātei
Projekta nosaukuma saīsinājums:
TRAC 4 SERIAL
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Ēku energoefektivitātes atjaunošana notiek tikai 1 %ēku gadā. Tas ir mazāk nekā puse no tā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu ES mērķus klimata un enerģētikas jomā līdz 2030. gadam. Lēnā progresa iemeslsir tāds, ka tirgū nav pievilcīga renovācijas risinājuma, kas vienlaikus būtu labs, vienkāršs, ātrs un pieejams. Gluži pretēji, renovācijai bieži ir raksturīga gara intervence, zems enerģijas ietaupījums un sliktas kvalitātes, augstas sarežģītības un augstas izmaksas, ko saasina kvalificēta darbaspēka trūkums. Šīs problēmas ir jārisina nekavējoties, lai efektīvi palielinātu renovācijas līmeni ES. Dažādi projekti un darbības kā “Energie dest-initiative” (turpmāk tekstā) pierāda, ka to var panākt ar industrializētu pieeju, kuras pamatā ir ilgtermiņa inovācija, uz rezultātiem balstīti stimuli un tirgus attīstība. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu “NetZero-Energy” atjaunošanas koncepciju BJR un izviedot tādu risinājumu tirgu, kas piedāvā augstu dzīves komfortu, augstu efektivitāti un kvalitāti, minimālo renovācijas ilgumu un novatorisku finansējumu, sasniedzot ilgtspējīgu enerģijas standartu. Lai to panāktu, tiks izveidots TRAnsnational sadarbības “TRAKS”, lai pulcētu attiecīgās ieinteresētās personas un pārstavjus no rūpniecības, mājokļu nozares, iedzīvotāju apvienībām un pētniecības institūtiem projektā, ar mērķi veicināt enerģijas atjaunošanu daudzstāvu ēkās, kur lielākā daļa BJR iedzīvotāju dzīvo, , izmantojot saliekamās detaļas, kas ražotas sērijveida ražošanā “SERIĀLS”. Projets radīs visiem dalībniekiem izdevīgu piedāvājumu un dos priekšrocības arī politiķiem un ieinteresētajām personām gan starptautiskā, gan reģionālā un vietējā līmenī. (1. rezultāts – tirgus attīstībai ir izveidots tīkls). Jau iesaistītie partneri gūst dažādu pieredzi no valsts un starptautiskiem pasākumiem ēku renovācijas nozarē, ko tie vēlētos attīstīt no (vairāk vai mazāk izolētiem un individuāliem) pasākumi un projekti visaptverošā attīstības kustībā, kas ir ilgtspējīga un ietekmē BJR attīstību. Mērķis ir attīstīt pirmo mērogojamo tirgu sērijveida NetZero risinājumiem un vidējā termiņā pārveidot ievērojamu daudzģimeņu ēku daļu par jaunu un ilgtspējīgu enerģijas standartu. (2. rezultāts – ieguldījums tirgus potenciālā un pieejā, un īstenošanas apņemšanās). Tādējādi projekts kļūst par daļu no jau darbojošās “Energiesprong” kustības un nes šo garu un pieredzi BJR. TRAC4SERIAL aktīvi sekos un īstenos ieteikumus par sērijveida renovāciju, kas sniegti Agora Energie wende (2019) ziņojumā (skatīt 3.2. punktu) Eiropas Komisijai. Projekta darbībā visas BJR valstis tiek aicinātas izstrādāt atbilstošus eksperimentālus projektus sērijveida renovācijai/rūpnieciskai renovācijai un uz šā pamata noteikt reālistiskus un piemērotus ēku krājuma potenciālus sērijveida renovācijai, lai būtiski atbalstītu energoefektivitātes sasniegšanu, proti, ēku fonda klimata mērķus. (3. rezultāts - izmēģinājuma un polot ēku ieviešana un uzraudzība kā pamats ieviešanai)
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A000
IesaistītaisGerman Energy Agency (dena)Vācija.N/A000
IesaistītaisHousing Initiative for Eastern Europe (IWO)Vācija.N/A000
IesaistītaisJelgava nekustamā ipašuma pārvaldeLatvijaZemgales42507505000