Prognozējama viedā transporta uzlādēšanas sistēma

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.020
Projekta nosaukums:
Prognozējama viedā transporta uzlādēšanas sistēma
Projekta nosaukuma saīsinājums:
PRECHARGE
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķi ir • zināšanu un tehnoloģiju nodošana starp iesaistītajiem partneriem • ieviest demonstrēšanas vietas un koncepcijas apliecinājumus viedai, uz mašīnmācību balstītai elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai; • jaunās sistēmas ieviešana Baltijas jūras reģionā • sabiedrības informētība par viedo elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tehnoloģijām, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts un mašīnmācība, tostarp datu aizsardzība un drošība, • samazināt šķēršļus to izmantošanai un tādējādi ievērojami uzlabot elektrisko automobiļu izplatību BJR; Projekts ir strukturēts uz šādām darba paketēm • Smart Charging Technology Platform (ieskaitot zināšanas par autoparka lietotāju uzvedību, transnacionālo mākslīgo intelektu, transnacionālo apmācību un modeļu optimizāciju) • izmēģinājuma objekti (preventīvas viedas uzlādes infrastruktūras izmēģinājuma ieviešana, vietējās elektrisko transportlīdzekļu flotes, vietējais mākonis ar autoparka darbību, pieslēgšana vietējiem energotīkliem, iesaistot elektrisko transportlīdzekļu iniciatīvas un tīklus) • “Predictive Smart Charging” ieviešana Baltijas jūras reģionā Projekta galvenie rezultāti: • starptautiskā viedo lādēšanas tehnoloģiju platforma • izmēģinājuma vietas ar viedu uzlādes infrastruktūru; • ieviešanas modelis vienkāršai pielāgošanai visos BJR reģionos
Projekts uzsākts:
01.10.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUniversity of Southern DenmarkDānija.N/A000
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas612010807200
IesaistītaisKaunas University of TechnologyLietuva.N/A000
IesaistītaisResearch Institute of Sweden (RISE)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisBusiness Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig HolsteinVācija.N/A000