Sohjoa Last Mile – Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi nekaitīgu autonomu sabiedrisko transportu

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare
Projekta Nr.:
X2.028
Projekta nosaukums:
Sohjoa Last Mile – Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi nekaitīgu autonomu sabiedrisko transportu
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Sohjoa Last Mile
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
658800
Kopējais projekta budžets, EUR:
908000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Pašlaik sabiedriskais transports tiek finansēts no subsīdijām, un tas nespēj piedāvāt konkurences iespējas līdztekus privātām automašīnām. Elastīgais darbības veids pēc pieprasījuma un jo īpaši plaisa “pēdējā kilometra” savienojumā kļūst par galveno šķērsli sabiedriskā transporta izmantošanai. Sohjoa Last Mile turpinās veicināt izmantošanu un atbalstīt pārmaiņas reģionā pilsētas sabiedriskā transporta jomā, tostarp automatizētus elektriskos minibusus, kas ir daļa no sabiedriskā transporta ķēdes, jo īpaši pirmā/pēdējā kilometra mobilitātes vajadzībām. Sohjoa Last Mile projekta mērķi ir apgūt, veikt, dokumentēt un izplatīt informāciju par to, kā bez drošības operatora ekspluatēt automātiskos lidotājus. Tālvadāmo transportlīdzekļu mērķis ir samazināt sabiedriskā transporta izmaksas un sniegt elastīgākus pakalpojumus. Lai apmierinātu sabiedriskās vajadzības pēc transporta, pakalpojumam ir jāveic tikpat regulāri autobusi. Sohjoa Last Mile projekts izvietos trīs pilotus, kur Kongsbergā, Norvēģijā attālināti kontrolētais pilnībā autonomais pilotējamais transportlīdzeklis darbosies atklātās pilsētas telpās ar gājējiem, velosipēdiem un citiem transportlīdzekļiem. Tallinā, Igaunijā un Gdaņskā, Polijā līdzīga pilotāža notiks slēgtos rajonos. Kopā ar pilotprojektu tiks izplatīti veiksmīgie rezultāti, kas sasniegti, organizējot seminārus (Gdaņska/Polija, Čalmera/Zviedrija un Zemgales plānošanas reģions/Latvija) par ieviešanas, pilsētas plānošanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu, tehnoloģiju un ar to saistīto normatīvu jautājumiem. Papildus uzticētajiem uzdevumiem šis projekts ir vērsts uz to, lai vairāk ietekmētu juridisko procesu un politikas veidošanu. Lai nodrošinātu labvēlīgu regulējuma attīstību nolūkā nodrošināt saskaņotu un saprātīgu uzņēmējdarbības vidi autonomam sabiedriskajam transportam, galvenās ieinteresētās personas ir iesaistītas individuālā līmeņa komunikācijā. Projekts arī veicinās paraugpraksi, veidojot sadarbības tīklus un daloties zināšanās starp ieinteresētajām personām.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMetropolia University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A000
IesaistītaisChalmers University of TechnologyZviedrija.N/A000
IesaistītaisForum Virium HelsinkiSomija.N/A000
IesaistītaisCity of GdanskPolija.N/A000
IesaistītaisCity of TallinnIgaunija.N/A000
IesaistītaisMunicipality of KongsbergNorvēģija.N/A000
IesaistītaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales29750525035000