Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte un pārvietošanās praksē

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare
Projekta Nr.:
X2.009
Projekta nosaukums:
Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte un pārvietošanās praksē
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SUMBA+
Kopējais projekta partneru skaits:
15
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
669250.21
Kopējais projekta budžets, EUR:
826448.3
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
SUMBA + projekts ir SUMBA projekta pagarinājuma posma projekts. Tā risina problēmu, kas saistīta ar to, ka autotransports rada vairākas problēmas, tostarp sastrēgumus, lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas no individuālajiem pārvadājumiem, gaisa piesārņojumu, vajadzību pēc telpām automašīnu stāvvietā, kā arī samazina sabiedriskā transporta izmaksas. Projekts SUMBA ir risinājis šo problēmu, sniedzot stratēģiskas un uz datiem balstītas pieejas, lai rastu labus risinājumus, t.sk. SUMBA pilotpilsētām izstrādāja ģenerālplānus, pamatojoties uz rūpīgu datu analīzi, izmantojot SVID analīzes un transporta modelēšanu. Savukārt projekta SUMBA + galvenais mērķis ir atbalstīt to pasākumu īstenošanu, kas saplānoti SUMBA projektā izstrādātajos ģenerālplānos. Tas ietver trīs galvenos pīlārus: darbu pie īpašiem pasākumiem/noteikumiem, kas paredzēti ģenerālplānos, papildu informācijas sniegšanu par transporta modeļiem un politiskā un finansiālā atbalsta lobēšanu vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Visbeidzot, SUMBA + turpinās veicināt SUMBA pieeju valsts un starptautiskā līmenī. SUMBA + galvenais rezultāts būs lielāks atbalsts kustības ģenerālplānu īstenošanai: tas ietvers multimodālo transporta mezglu pieejamības un īstenošanas iespēju izpēti, velosipēdu mobilitātes punktu ierīkošanu pēc SUMBA projekta parauga un pētījumus par to, kā iekļaut transporta pasākumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciāla aplēsi un reālā laika modālā sadalījuma novērtējumu kustības plānu īstenošanā.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisVäxjö municipalityZviedrija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum EstoniaIgaunija.N/A000
IesaistītaisCity of TallinnIgaunija.N/A000
IesaistītaisUnion of Harju County MunicipalitiesIgaunija.N/A000
IesaistītaisTartu City GovernmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltijas Vides Forums, biedrībaLatvijaRīgas28000500033000
IesaistītaisRīgas domes Pilsētas attīstības departamentsLatvijaRīgas630001100074000
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas49000800057000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum GermanyVācija.N/A000
IesaistītaisGerman Aerospace CenterVācija.N/A000
IesaistītaisCity of Hamburg, Borough of AltonaVācija.N/A000