Projekta COMPLETE rezultātu un instrumentu praktiska īstenošana

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare
Projekta Nr.:
X2.011
Projekta nosaukums:
Projekta COMPLETE rezultātu un instrumentu praktiska īstenošana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
COMPLETE PLUS
Kopējais projekta partneru skaits:
28
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
585089.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
750909.36
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
COMPLETEPLUS pamatā ir COMPLETE projekts, kurš risināja vienu no galvenajiem reģiona izaicinājumiem (padarīt kuģošanu videi draudzīgāku un, kad vien iespējams, neuzliekot nevajadzīgu slogu kuģniecības nozarei), izstrādājot operatīvās struktūras un nodrošinot konkrēti uz lietotāju orientētus rīkus. COMPLETE izstrādātais priekšlikums par biodegvielas pārvaldības ceļvedi Baltijas jūras reģionam ir pirmais reģionāli koordinētais centiens, lai risinātu biopiepildīšanas problēmu. COMPLETEPLUS mērķis ir nodrošināt, ka tiks izmantoti COMPLETE projekta iznākumi un rīki, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu visiem attiecīgajiem dalībniekiem un ieinteresētajām personām. To sasniegs visu galveno mērķgrupu (t.i., kuģniecības uzņēmumu, vides un jūrniecības iestāžu, ostu, HELCOM līgumslēdzēju pušu) informēšana un apmācība par pamatprojekta rezultātu praktisko ieviešanu un piemērošanu. Plānoti septiņi galvenie COMPLETEPLUS konkrētie rezultāti: 1) agrīnās brīdināšanas sistēmas apstiprināta darbība attiecībā uz kaitīgiem ūdens organismiem un patogēniem, lai samazinātu balasta ūdens uzņemšanu kuģos kritiskos bioloģiskos apstākļos; 2) atjaunināto mērķa sarakstu, kas gatavs lietošanai kuģošanas kompānijās, un jūrniecības administrācijas atbrīvojumu piešķiršanai saskaņā ar Balasta ūdens pārvaldības konvenciju; 3) vienots tiešsaistes pakalpojums ar lietotājam draudzīgiem datu ieguves rīkiem, kas nodrošina visu pieejamo uzraudzības datu par Baltijas jūrā neaudzēto vietējo sugu piekļuvi un izmantošanu attiecīgajām valdības iestādēm un ieinteresētajām personām; 4) priekšlikums HELCOM vadlīniju dokumentiem par biopiepildījuma pārvaldību, kas ir pieejami gan komerciālai kuģošanai, gan laivošanas nozarei, pamatojoties uz Baltijas jūras biopārklājumu pārvaldības ceļvedi; 5) praktiski norādījumi pretapaugšanas sistēmu un pielietojuma izvēlei reālos dzīves apstākļos kuģošanas kompānijām un atpūtas laivu īpašniekiem; 6) pārbaudīts rīks biopārklājuma riska novērtēšanai un tā rentablai pārvaldībai, kā arī rīks biopārpildes pārvaldības novērtēšanai attiecībā uz kuģa ātrumu, degvielas patēriņu un emisijām; 7) riska novērtēšanas procedūra atļauju piešķiršanai tīrīšanai ūdenī. Plānotais darbs COMPLETEPLUS tiks veikts kopā ar attiecīgajām mērķa grupām.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKotka Maritime Research AssocationSomija.N/A000
IesaistītaisKlaipeda UniversityLietuva.N/A000
IesaistītaisBaltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOM)Somija.N/A000
IesaistītaisFinnish Environment InstituteSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of HelsinkiSomija.N/A000
IesaistītaisChalmers University of TechnologyZviedrija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvijaRīgas50065883558900
IesaistītaisFederal Maritime and Hydrographic AgencyVācija.N/A000
IesaistītaisSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMKSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisKeep the Archipelago Tidy AssociationSomija.N/A000