Kopienas atjaunojamās enerģijas projektu īstenošana reālajā dzīvē

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
6 (g) atbalstīt rūpniecisko pāreju uz resursu efektīvas izmantošanas ekonomiku, veicināt zaļo izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko raksturlielumu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
X2.023
Projekta nosaukums:
Kopienas atjaunojamās enerģijas projektu īstenošana reālajā dzīvē
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Energize Co2mmunity
Kopējais projekta partneru skaits:
30
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
519628.35
Kopējais projekta budžets, EUR:
666657.8
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Atbalsts Co2mmunityir atjaunojamās kopienas enerģētikas projektu reāla īstenošana Baltijas jūras reģionā, un tā turpina veiksmīgi īstenotaCo2mmunit projektu. Galvenais mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu Baltijas jūras reģionā, izmēģinot atjaunojamās kopienas enerģētikas projektus. Iedzīvotāji veicina, īsteno un līdzfinansē atjaunojamās enerģijas projektus, kas var būt no dažādiem vietējiem avotiem (piemēram, saules, vēja, biomasas, ģeotermiskās enerģijas). Šādi projekti veicina pāreju uz enerģētiku, un tiem ir liela sociālā nozīme, pilsoņiem iesaistoties līdzizstrādē, līdzfinansēšanā un/vai sadarbības procesā. Ņemot vērā paplašināto projektu, partnerreģionos, piemēram, pašvaldībās, enerģētikas un iedzīvotāju asociācijās, kā arī iestādēs, kas ir atbildīgas par reģionālo enerģētikas plānošanu, ieinteresētajām personām no vietējiem un reģionāliem atjaunojamiem energoresursiem būs lielākas iespējas ražot atjaunojamos energoresursus, pamatojoties uz Kopienas enerģijas pieeju. Partneri sāks īstenot divus galvenos rezultātus, kas izstrādāti regulārajā Co2mmunityproject, proti, “Pamatnostādnes līdzdalības mobilizēšanas procesam, lai izveidotu atjaunojamās enerģijas kooperatīvus (RENCOP)” un “Transnacionālās enerģētikas kopienas partneru vienošanās”. Paredzētas pilotaktivitātes reģionos, apkopojums par veiksmes stāstiem, procesiem un galvenajām mācībām.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKiel UniversityVācija.N/A000
IesaistītaisGreen City Energy AGVācija.N/A000
IesaistītaisHeinrich Böll Foundation Schleswig-HolsteinVācija.N/A000
IesaistītaisMunicipality of MiddelfartDānija.N/A000
IesaistītaisTartu Regional Energy AgencyIgaunija.N/A000
IesaistītaisGreen Net FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisKaunas Regional Energy AgencyLietuva.N/A000
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas61667.510882.572550