Attīrīti ūdeņi no farmācijas produktiem 2

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
6 (b) investēt ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
X2.025
Projekta nosaukums:
Attīrīti ūdeņi no farmācijas produktiem 2
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CW Pharma 2
Kopējais projekta partneru skaits:
13
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
634523.25
Kopējais projekta budžets, EUR:
820831
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Cwpharma2 pamatā ir CWPharma projekta rezultāti, kā arī sniegti ieteikumi par tehniskiem un netehniskiem pasākumiem, lai samazinātu notekūdeņu ienākšanu Baltijas jūrā. CWPharma2 projektā galvenā uzmanība ir pievērsta CWPharma galveno rezultātu praktiskai īstenošanai “Pamatnostādnes”, kurās sniegts kopsavilkums par attiecīgajiem aspektiem, kas jāņem vērā, plānojot vai ekspluatējot attīrīšanas iekārtas. Tiks atbalstīti tādu vadlīniju lietotāji kā attīrīšanas iekārtu operatori un ūdensapgādes iestādes vai inženiertehniskie uzņēmumi, piemērojot dažādus pamatnostādnes aspektus: atbilstības pārbaudes (n > 10), lai noteiktu potenciālus šķēršļus terciārās apstrādes iespējām (piemēram, dūņu apglabāšanas ceļi, augsts bromīda līmenis), priekšizpētes pasākumi (n = 3) attiecīgo konstrukcijas parametru novērtēšanai API likvidēšanas posmā, optimizācijas pasākumi, piemēram, brominga samazināšanas stratēģijas, kā arī izmēģinājuma zonācijas vadīšana, lai noteiktu optimālus testa variantus. Turklāt tiks gatavots mērķtiecīgs informatīvs video valsts valodās, lai palielinātu izpratni par šīm tēmām Polijā un Baltijas valstīs. Pieredze, kas gūta, īstenojot pamatnostādnes praksē, nodrošinās vērtīgus nac.vadlīniju uzlabojumus. Atbalsta EUSBSR Policy Area Hazards.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAarhus UniversityDānija.N/A000
IesaistītaisBerlin Center for Competence of Water (KWB)Vācija.N/A000
IesaistītaisGerman Environment Agency (UBA)Vācija.N/A000
IesaistītaisKalundborg Utility A/SDānija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvijaRīgas69487.512262.581750
IesaistītaisEstonian Waterworks AssociationIgaunija.N/A000
IesaistītaisInstitute of Environmental Protection - National Research Institute (IOS)Polija.N/A000
IesaistītaisHillerødUtility (HFORS)Dānija.N/A000
IesaistītaisHelsinki Region Environmental Services Authorithy HSYSomija.N/A000