Digitālo inovāciju spēju veidošana

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X2.015
Projekta nosaukums:
Digitālo inovāciju spēju veidošana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
DINNOCAP
Kopējais projekta partneru skaits:
11
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
664178.25
Kopējais projekta budžets, EUR:
876195
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts ir balstīts uz izvēlētajiem DIGINNO projekta rezultātiem, kas īstenoti 2017.-2020. Projekta mērķis ir atbalstīt izvēlēto rīku, risinājumu un DIGINNO sniegto ieteikumu ieviešanu, tādējādi optimizējot projekta ietekmi uz MVU digitālo pārveidi BJR valstīs. Projekts tiks balstīts uz tiem DIGINNO rīkiem un risinājumiem, kur interese un inovatīvais potenciāls ir vislielākais. Projekts būs tieši vērsts uz MVU un attiecīgajām rūpniecības nozarēm, lai veicinātu DIGINNO rīku un risinājumu izmantošanu digitālās pārveidošanas atbalstam. Projekta mērķis būs izvēlētos DIGINNO iznākumus paplašināt uz Krieviju un pārbaudīt interesi un pielāgošanās spējas Krievijas rūpniecības digitālajai transformācijai. Kopējais iznākums būs novatorisku digitālās pārveidošanās instrumentu kopums MVU. Rezultāti: Starptautisko darbību saraksts, kas jāpieņem BJR nozares digitalizācijas kopienai, t.i., starpvalstu aktivitātes, lai uzlabotu IKT ieviešanu MVU. Praktisks ziņojums ar mācībām un ieteikumiem, kas palīdz ieviest IKT, un to varēs izmantot nozares 4.0 platformas, MVU un valsts iestādes, kas iesaistītas nozares digitalizācijā. ECMR datu apmaiņas sistēma, kas ļauj nodrošināt drošu datu apmaiņu starp valdību un uzņēmumiem, ko valdības aģentūras un biznesa asociācijas var izmantot kā iedvesmu un vadlīnijas, nodrošinot un izmantojot pārrobežu datu apmaiņas instrumentus. Metodika, kā iedvesmot starpvalstu pārvaldības sistēmu, kas tiek prezentēta valdības aģentūrām un BJR institūcijām par to, kā veiksmīgi ieviest pārrobežu e-pakalpojumus. Starpvalstu ieinteresēto personu kopiena, kuras uzdevums ir ietekmēt un veicināt demonstrāciju ieviešanu valsts līmenī. Gaidāmie rezultāti un pārmaiņas BJR reģionā: ievērojams skaits MVU BJR reģionā pārzina digitalizācijas un digitālās izpratnes rīkus, kas izstrādāti DIGINNO, tādējādi panākot labākas digitalizācijas iespējas un labāk aprīkotas IKT izmantošanai. Ilgtermiņā tas uzlabos MVU un BJR nozares konkurētspēju. Dinamisks un ilgtspējīgs starpvalstu dialogs starp BJR nozares digitalizācijas kopienām stiprinās sadarbības tīklus starp valsts un privātajām ieinteresētajām pusēm, kas strādā ar BJR publisko pakalpojumu digitālu pārveidi. Tas ilgtermiņā uzlabos MVU inovācijas spējas un veicinās un atbalstīs MVU digitalizāciju, pamatojoties uz starpvalstu mācībām. Ilgtermiņā tiks panākts vairāk uz valstīm vērsts politikas atbalsts MVU digitalizācijai BJR, kas ilgtermiņā ļaus efektīvāk izmantot IKT nozarē. Projekts palīdzēs mērķtiecīgi īstenot atlasītos DIGINNO rezultātus, lai tie konkrētāk atbalstītu MVU digitālo transformāciju, izmantojot rīkus, tīklus un publiski sniegtus e-pakalpojumus uzņēmējdarbībai.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMinistry of Economic Affairs and CommunicationsIgaunija.N/A000
IesaistītaisAalborg UniversityDānija.N/A000
IesaistītaisAssociation INFOBALTLietuva.N/A000
IesaistītaisEstonian Association of Information Technology and TelecommunicationsIgaunija.N/A000
IesaistītaisThe Brønnøysund Register CentreNorvēģija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija - LIKTA, biedrībaLatvijaRīgas9299016410109400
IesaistītaisPolish Chamber of Commerce for Electronics and TelecommunicationsPolija.N/A000
IesaistītaisEngineering Industries Association of Lithuania LINPRALietuva.N/A000
IesaistītaisResearch Institute of Sweden (RISE)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisAssociation of SMEs support centers of the Kaliningrad regionKrievija.N/A000