Inovatīva bazinesa transformācija BJR+

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X2.021
Projekta nosaukums:
Inovatīva bazinesa transformācija BJR+
Projekta nosaukuma saīsinājums:
InBets+
Kopējais projekta partneru skaits:
12
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
375940
Kopējais projekta budžets, EUR:
534300
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Turpinājuma projekts balstās uz regulārā projekta “INBETS” galvenajiem rezultātiem gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā. Ne tikai tiek palielināts rezultātu klāsts, bet tiek veikti papildu pasākumi, lai pastiprinātu rezultātus un kopējo efektu. Īpaša prioritāte ir sasniegto pasākumu praktiska piemērošana un konsolidācija. Tiks palielinātas esošo projekta partneru un jauno organizāciju iespējas, un ieviešanas pasākumos tiks iekļauti papildu reģioni. 1. Balstoties uz INBETS projekta rezultātiem, turpinājuma projektā vismaz 40 uzņēmumos notiks praktiska attīstīto veiksmīgas nodošanas modeļu un paaudzes maiņas rīku ieviešana. Tas vairāk nekā dubultos tieši iesaistīto privāto uzņēmumu skaitu. Tā kā lielākajā daļā uzņēmumu un organizāciju vēl nav pilnībā izpētīta nodošanas savlaicīgas plānošanas nozīme, BJR reģionos tiek organizēti vismaz 7 individuāli informatīvie pasākumi, tā sauktās "Nodošanas dienas", lai veicinātu turpmāku ieviešanu. Projekta rezultāti. Dalībnieki būs MVU, kā arī tirdzniecības palātas un attiecīgā reģiona ekonomikas politikas pārstāvji. Šīs darbības galvenā mērķa grupa ir privāti uzņēmumi. 2. Plānots konsolidēt un institucionalizēt regulārā projekta rezultātus reģionā. a) Izstrādātais, pārbaudītais un optimizētais apmācību seminārs tiks kvalitatīvi papildināts ar papildu informāciju konsultāciju procesam. Projekta rezultātu ilgtspējīgai izmantošanai semināru plānots organizēt atkārtoti, lai ilgtermiņā kvalificētu papildu uzņēmējdarbības veicinātājus un reģionu MVU atbalstītājus kā nodošanas konsultantus. b) virtuālajā platformā būs pieejams visaptverošs tiešsaistes kurss, kursu varēs brīvi izmantot, un tas konsultantiem ļaus efektīvi uzlabot savas zināšanas atbalstam MVU. Kursā tiek apskatītas dažādās uzņēmuma nodošanas īpatnības, parādīti dažādi pārcelšanas modeļi un to finansēšana izskaidrots, kā novērtēt uzņēmumu finansiāli un kas jāņem vērā plānošanā. Galvenā mērķa grupa ir uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas BJR. 3. Regulārā projekta ietvaros tika izstrādāta politiskās stratēģijas programma, prezentēta sabiedrībai un pieņemta kursa beigās. Šie politiskie ieteikumi tagad tiks konsolidēti un īstenoti. Šim nolūkam ir jāizstrādā saprašanās memorands, ko noslēguma konferencē parakstīs ieinteresētās puses no pēc iespējas vairāk Baltijas jūras reģiona valstīm.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisBaltic Sea AcademyVācija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameraLatvijaRīgas32470573038200
IesaistītaisEstonian Chamber of Commerce and IndustryIgaunija.N/A000
IesaistītaisSt. Petersburg Foundation for SME DevelopmentKrievija.N/A000
IesaistītaisAssociation of SMEs support centers of the Kaliningrad regionKrievija.N/A000
IesaistītaisFoundation Drivhuset SkaraborgZviedrija.N/A000
IesaistītaisIBC International Business CollegeDānija.N/A000
IesaistītaisGdańsk University of TechnologyPolija.N/A000
IesaistītaisVytautas Magnus UniversityLietuva.N/A000
IesaistītaisVocational Academy HamburgVācija.N/A000
IesaistītaisSatakunta University of Applied SciencesSomija.N/A000