Zaļā transformācija - politikas rīks reģionālai viedai specializācijai Baltijas jūras reģionā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X2.022
Projekta nosaukums:
Zaļā transformācija - politikas rīks reģionālai viedai specializācijai Baltijas jūras reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
GRETA
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
311769.44
Kopējais projekta budžets, EUR:
396910.81
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
GRETA projekta mērķis ir izstrādāt politikas instrumentus ilgtspējīgas viedās specializācijas inovāciju stratēģijām BJR, atbalstot sabiedrības un ekonomikas zaļo transformāciju veidā, kas ir saskaņots ar ES Komisijas Zaļo kursu (Green deal). Izmantojot LARS, GRETA partneri ir izstrādājuši metodes, lai identificētu, analizētu un pārvarētu izaicinājumus (nepilnības četrkāršās spirālēs), kas ierobežo izaugsmi. Balstoties uz LARS, GRETA partneriem ir arī kopēja izpratne par četrkāršās spirāles savienojamības nozīmi, kā arī pieredze starptautiskā izglītībā, kas viņiem palīdzēs virzīties uz jauniem reģionāliem mērķiem - zaļo transformāciju un zaļo izaugsmi. Tomēr zaļajai transformācijai nepieciešami jauni daudzlīmeņu un starpnozaru koordinācijas veidi. Attiecīgi GRETA izaicinājums ir attīstīt un transformēt pieredzi ar metodēm izaugsmes atbalstam (LARS), izvirzot vides mērķus divās jomās - enerģētikā (CO2 izmešu samazināšana, zaļās enerģijas ražošana) un aprites ekonomikā. Galvenie mērķi ir 1) uzlabot partneru institucionālās spējas izmantot viedās specializācijas stratēģijas zaļās transformācijas un zaļās izaugsmes jomā intervences apgabalos (vērtību ķēdēs, klasteros), kas pētīti LARS projektā. 2) iesaistīt ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanā un stratēģiju kopīgā veidošanā. Papildus inovāciju sistēmas ieinteresētajām puses, kas iesaistītas LARS, GRETA iesaistīs arī attiecīgās ieinteresētās puses (ekspertus un iestādes) vides aizsardzības jautājumos. 3) izstrādāt instrumentus zaļai transformācijai un zaļai izaugsmei. Zaļo transformāciju, kuru virza viedās specializācijas stratēģijas, prasa četrkāršu pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaistīšanos un kopīgu izveidi no apakšas uz augšu, vadoties pēc ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Lai panāktu šo jauno izaugsmes un zaļās transformācijas kombināciju, GRETA sadarbosies ar SeeRRI H2020 projektu (https://seerri.eu/). SeeRRI izstrādā Eiropas ietvaru, lai integrētu Atbildīgas pētniecības un inovācijas (RRI) principus un zaļo transformāciju reģionālajās inovāciju ekosistēmās. Apvienojot SeeRRI un LARS rezultātus, GRETA izstrādās, pārbaudīs un izplatīs jaunus politikas instrumentus, kas spēs integrēt zaļās transformācijas mērķus uz izaugsmi orientētās viedās specializācijas aktivitātēs un stratēģijās. Paredzams, ka šī kombinācija ļaus BJR reģioniem un valstīm radīt zaļo izaugsmi aprites ekonomikā un enerģijas ražošanā. Rezultāti tiks apkopoti politikas pārskatā “Gudra reģionālā zaļā transformācija”. Rezultāti tiks izplatīti citos BJR reģionos un visā ES.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRegional Council of OstrobothniaSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of VaasaSomija.N/A000
IesaistītaisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLatvijaRīgas26679.374708.1331387.5
IesaistītaisRegional Council of Päijät-HämeSomija.N/A000
IesaistītaisLithuanian Institute of Agrarian EconomicsLietuva.N/A000
IesaistītaisLithuania Innovation CentreLietuva.N/A000
IesaistītaisRegion VästerbottenZviedrija.N/A000