Viedās specializācijas stiprināšana, veicinot starpvalstu sadarbību un jaunu risinājumu praktisku piemērošanu reģioniem un MVU

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X2.019
Projekta nosaukums:
Viedās specializācijas stiprināšana, veicinot starpvalstu sadarbību un jaunu risinājumu praktisku piemērošanu reģioniem un MVU
Projekta nosaukuma saīsinājums:
GoSmart&Excel BSR
Kopējais projekta partneru skaits:
15
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
616109.6
Kopējais projekta budžets, EUR:
770860
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
GoSmart & Excel BSR projekts koncentrējas uz inovāciju dalībnieku spēju uzlabošanu Baltijas jūras reģionā (un ārpus tā), lai praktiski un kopīgi piemērotu Viedās specializācijas stratēģijas (S3) pieeju. Projekta partnerība risina kopējās problēmas, kas saistītas ar ierobežotu inovāciju un internacionalizāciju reģionālo un nacionālo MVU starpā: - izstrādājot BJR Transnational S3 dokumentu, kura pamatā ir kopīgi piemērota metodika (saskaņā ar GoSmart BSR projektu), un - turpinot attīstīt un paplašināt Starptautisko inovāciju brokeru sistēmu, kas atbalsta MVU uz inovācijām balstītu internacionalizāciju pragmatisku un “viedu” kopīgu stratēģiju veidā (MVU kopīgas starpvalstu viedās stratēģijas). Rezultātā projekta ietvaros tiek palielinātas inovāciju spējas salīdzinoši mazāk attīstītās BJR valstīs un reģionos: notiek savstarpēja mācīšanās, S3 pārvēršana praktiskās MVU kopīgās darbībās un labākās prakses izmantošana no attīstītākiem reģioniem. Projekts ir pilnībā integrēts S3 pieejā, un tā mērķis ir sekmēt efektīvu sadarbību starp nozari, R&D sektoru un valsts iestādēm. Īpaši projekts tiek atbalstīts BJR dienvidu un austrumu daļās, koncentrējoties uz četriem reģioniem: Podlaskie (PL), Kauņa (LT), Vidzeme (LV) un South-Estonia (ES). Un otrādi, reģioni: Siddanmarka - DK (AO), Hamburga - DE, Kymenlaakso, Rietumu Somija - FI, Rietumzviedrija - SE - reģioni, uz kuriem attiecas projekts (un citi), ir diezgan progresīvi R&D, inovācijās virzīti un uz internacionalizāciju orientēti biznesa modeļi. Tajā pašā laikā abas reģionu kategorijas, kā arī citi Baltijas jūras reģiona (un ārpus tā) apgabali varētu gūt labumu no intensīvākas ekonomiskās sadarbības, kopīgiem pētījumiem un pētniecības un attīstības komercializācijas. Galvenie gaidāmie rezultāti ir šādi: 1. Starptautiskais S3 Baltijas jūras reģionam - jāpieņem un jāizmanto visiem BJR inovāciju dalībniekiem, lai noteiktu prioritāti kopīgām darbībām, kā arī lai iedvesmotu citus ES makroreģionus pašiem izstrādāt S3. 2. Funkcionējoša, paplašinoša un ilgtspējīga starpvalstu inovāciju brokeru sistēma Baltijas jūras reģionā - izmantojot šo sistēmu, daudzi MVU ieviesīs kopīgas starpvalstu viedās stratēģijas, kas viņiem palīdzēs internacionalizēt, balstoties uz inovācijām, visā BJR un ārpus tās. 'GoSmart & Excel BSR' ir regulārā projekta GoSmart BSR turpinājums un veicina regulārā projekta galveno rezultātu izmantošanu. Tas ļauj praktiski pielietot transnacionālo S3 metodoloģiju un transnacionālo inovāciju starpniecības sistēmu, kuras pamatā ir kopīgs novērtējums un ilgtspējības plānošana. Šajā pagarināšanas posmā izmantotā regulārā projekta galvenie rezultāti ir: - Transnacionālas viedās specializācijas stratēģijas metodoloģija (Trans-S3 metodoloģija) - Transnacionāla inovāciju brokeru sistēma (TIBS).
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisBialystok University of TechnologyPolija.N/A000
IesaistītaisPodlaska Regional Development FoundationPolija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes56030.939887.8265918.75
IesaistītaisValga County GovernmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisLithuanian Innovation CentreLietuva.N/A000
IesaistītaisKouvola InnovationSomija.N/A000
IesaistītaisHamburg Institute of International Economics (HWWI)Vācija.N/A000
IesaistītaisBaltic Institute of FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisResearch Institute of Sweden (RISE)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisNorthDenmark EU-Office (EENA)Dānija.N/A000